OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Rodzaje papierów wartościowych: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne i inne

Papiery wartościowe oferują inwestorom różnorodne możliwości alokacji kapitału. Do ich najpopularniejszych rodzajów zaliczamy akcje, obligacje, oraz certyfikaty inwestycyjne. Warto zaznaczyć, że poza wskazanymi powyżej istnieje również szereg innych instrumentów, które mogą zainteresować inwestorów o różnych profilach ryzyka i celach inwestycyjnych. O jakich dokładnie mowa? Zapraszamy do lektury.


Rodzaje papierów wartościowych: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne i inne

Papiery wartościowe – czym są?

Zanim przejdziemy do charakterystyki wybranych rodzajów papierów wartościowych, warto powiedzieć czym one tak naprawdę są oraz jakie jest ich znaczenie na rynku finansowym. Więcej na temat pisaliśmy już w naszym poprzednim artykule co to są papiery wartościowe i jak działają na rynku finansowym?, jednak pokrótce scharakteryzujemy je także tutaj.

Papiery wartościowe, to dokumenty, które dają właścicielowi pewne prawa majątkowe, najczęściej związane z inwestowaniem kapitału. Niezależnie od formy (papierowa/elektroniczna), do realizacji praw majątkowych z nimi związanych (spieniężenie lub zbycie) konieczne jest ich okazanie lub zwrot. Papiery wartościowe umożliwiają inwestycję kapitału, na przykład w akcje emitowane przez spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

Przeczytaj również: Co warto wiedzieć o inwestowaniu w surowce?

Wybrane rodzaje papierów wartościowych

Jednymi z najpopularniejszych rodzajów papierów wartościowych są akcje, obligacje oraz certyfikaty inwestycyjne. Czym dokładnie charakteryzuje się każdy z wspomnianych instrumentów?

Certyfikaty Inwestycyjne


Certyfikaty inwestycyjne to instrumenty, które pozwalają inwestorom na uczestnictwo w portfelach inwestycyjnych zarządzanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

Warto wspomnieć o tym, że certyfikaty są niepodzielne, istnieją przez określony czas (odpowiada on najczęściej okresowi trwania samego funduszu) oraz reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu. Ten rodzaj instrumentu emitowany jest w seriach, a uprawnienia uczestników z niego wynikające mogą się różnić w zależności od serii.

Akcje


Akcje reprezentują udziały w kapitale spółki. Są jednym z głównych rodzajów instrumentów finansowych. Odzwierciedlają one właścicielstwo spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej bądź prostej spółki akcyjnej. Mogą być notowane na giełdzie, co dotyczy spółek publicznych.

Kupując akcje, inwestor staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa, a zyski uzyskane przez spółkę mogą być dystrybuowane w formie dywidendy dla posiadaczy akcji. Inwestowanie w akcje może być atrakcyjne dla osób poszukujących potencjalnie wysokich zysków, jednakże wiąże się to również z większym ryzykiem, ponieważ wartość akcji może być poddana znacznym wahaniom na rynku.

Obligacje


Obligacje to instrumenty dłużne emitowane przez właściwe organy państwowe lub korporacje. Choć generują zazwyczaj niższe zyski w porównaniu do akcji, są relatywnie mniej ryzykowne. Kupując obligacje, inwestor pożycza środki emitentowi w zamian za obietnicę spłaty kapitału wraz z odsetkami w określonym terminie.

Obligacje są preferowane przez inwestorów poszukujących stabilnych dochodów z inwestycji, ponieważ oferują one stałe oprocentowanie i z góry określony termin zwrotu kapitału.

Pozostałe rodzaje papierów wartościowych

Oprócz powszechnie znanych akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych, istnieje szereg innych instrumentów finansowych, które mogą zainteresować inwestorów o różnych profilach ryzyka oraz celach inwestycyjnych. Przeanalizujemy teraz kilka z tych mniej znanych, ale równie istotnych rodzajów papierów wartościowych.

Prawa poboru


Prawa poboru, umożliwiają inwestorom zakup dodatkowych akcji w przypadku emisji nowych akcji przez spółkę.

Prawa do akcji


Prawa do akcji, to dokumenty potwierdzające prawo do otrzymania akcji z nowej emisji.

Kwity depozytowe


Ten rodzaj papierów wartościowych emitowany jest w celu obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych. Najczęściej kwitami depozytowymi są akcje, ale mogą być to również obligacje czy inne rodzaje papierów wartościowych.

Warranty subskrypcyjne


Warranty subskrypcyjne to bony, które upoważniają do zakupu akcji czy obligacji z nowej emisji z dyskontem.

Papiery wartościowe – o czym należy pamiętać, decydując się na ten rodzaj instrumentów finansowych?

Jak widać papiery wartościowe to nie tylko akcje czy obligacje. Zatem, aby podejmować w pełni świadome i trafne decyzje inwestycyjne, warto dokładnie zbadać rynek i zapoznać się ze specyfiką każdego z ich rodzajów. Dobrze jest również ustalić własne cele i strategie inwestycyjne, a w razie wątpliwości skonsultować się z doradcą z tego obszaru.

W przeszłości inwestowanie w papiery wartościowe było zarezerwowane głównie dla osób zamożnych. Obecnie dzięki rozwojowi technologii i dostępności platform inwestycyjnych, staje się ono coraz bardziej dostępne praktycznie dla każdego – niezależnie od wieku czy zasobów finansowych. Pamiętaj – inwestowanie wymaga nie tylko cierpliwości i wiedzy, ale także umiejętności podejmowania świadomych decyzji.

Przeczytaj również: Inwestycje krótkoterminowe a długoterminowe – jak i w co inwestować pieniądze?

Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.