EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

Esaliens TFI

Fundusze inwestycyjne Esaliens TFI w ofercie F-TrustFundusze zarządzane przez Esaliens TFI, czyli dawny Legg Mason, są już obecne w ofercie F-Trust SA, jednej z największych firm dystrybucji produktów oszczędnościowych.

Oferta Esaliens TFI obejmuje czternaście nowoczesnych strategii inwestycyjnych, które są oparte o różne klasy aktywów zarówno na polskim rynku, jak i na rynkach zagranicznych, w tym amerykańskim, europejskim, azjatyckim oraz globalnym. W ofercie Esaliens inwestor znajdzie fundusze akcyjne, mieszane, dłużne oraz pieniężne.

Jak kupić fundusze Esaliens TFI?

Fundusze Esaliens TFI można kupić online poprzez Platformę Funduszy, ale klienci mogą też skorzystać z tradycyjnego sposobu i kupić jednostki uczestnictwa funduszy Esaliens TFI podczas spotkań z dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ESALIENS TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Esaliens Akcji Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +0.58%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Akcji Azjatyckich Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone -2.83%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +0.65%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -1.14%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Gold Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +7.22%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Konserwatywny Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.31%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -2.09%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Małych I Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -2.11%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich Akcyjne 7 Małe i średnie spółki Stany Zjednoczone +1.8%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -0.72%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.42%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Okazji Rynkowych Akcyjne 7 Uniwersalny Globalny +3.87%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Senior FIO Mieszane 4 Uniwersalny Globalny -0.71%
2021-10-18
Szczegóły
Esaliens Stabilny Mieszane 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -0.37%
2021-10-18
Szczegóły