EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

PZU TFI – fundusze inwstycyjne w placówce lub z doradcą

Fundusze inwestycyjne PZU TFI w ofercie F-Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wchodzi w skład Grupy PZU, która oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów i usług, obejmującą, między innymi: ubezpieczenia majątkowe, życiowe i osobowe, otwarty fundusz emerytalny oraz fundusze inwestycyjne. W 2017 roku Grupa PZU – po zakupie udziałów w Alior Banku oraz w Banku Pekao S.A. – stała się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

TFI PZU SA, wykorzystując siłę i doświadczenie Grupy PZU jak również nowoczesne metody zarządzania, dąży do zaoferowania swoim klientom zróżnicowanej gamy produktów i usług, pozwalających dostosować ich profil inwestycji do indywidualnych preferencji.

Najważniejszymi korzyściami, stojącymi za wyborem TFI PZU są:

  • siła finansowa i renoma polskiej Grupy PZU
  • wiodąca rola TFI jako zarządzającego aktywami Grupy PZU i płynące z tego doświadczenie
  • największy w Polsce zespół zaangażowany przy zarządzaniu aktywami – 35 osób.
  • jedne z największych aktywów pod zarządzaniem w Polsce: 33,2 mld zł ( na koniec września 2018)

Podstawową cechą filozofii inwestycyjnej TFI PZU jest elastyczność – uważamy, że nie ma jednej uniwersalnej drogi do osiągnięcia sukcesu w inwestycjach i należy swój proces inwestycyjny dostosowywać zarówno do zarządzanych produktów, jak i do zasobów firmy w postaci zespołu inwestycyjnego – jego doświadczenia, umiejętności, predyspozycji.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE CASPAR TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
PZU Akcji KRAKOWIAK kat. A Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -7.64%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Akcji KRAKOWIAK kat. I Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -7.64%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek kat. A Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska -6.18%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek kat. I Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska -6.13%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych EUR Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +8.6%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych kat. A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +5.96%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Akcji Rynków Wschodzących EUR Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +10.33%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Akcji Spółek Dywidendowych EUR Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +10.11%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Akcji Spółek Dywidendowych kat. A Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +7.42%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Aktywny Akcji Globalnych kat. A Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -2.87%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Aktywny Akcji Globalnych kat. I Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -2.87%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Dłużny Aktywny kat. A Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Globalny -0.24%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Dłużny Aktywny kat. I Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Globalny -0.23%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Dłużny Rynków Wschodzących Dłużne 3 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.53%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR Dłużne 3 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +9.54%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A Dłużne 3 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +6.86%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku kat. A Dłużne 1 Dłużne polskie skarbowe Polska -0.1%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych kat. A Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny +0.11%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych kat. I Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny +0.11%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Medyczny kat. A Akcyjne 6 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalne rynki rozwinięte -3.86%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Obligacji Krótkoterminowych kat. A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe Polska -0.21%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Obligacji Krótkoterminowych kat. I Dłużne 1 Dłużne polskie skarbowe Polska -0.18%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ kat. A Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.39%
2020-09-24
Szczegóły
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ kat. I Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.33%
2020-09-24
Szczegóły
PZU SEJF+ kat. A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.1%
2020-09-24
Szczegóły