EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Więcej

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

WięcejUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

TFI Allianz Polska

Allianz TFIF-Trust oferuje swoim klientom ponad trzydzieści funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska. Oferta produktowa Towarzystwa to szeroka gama nowoczesnych strategii inwestycyjnych opartych o różne klasy aktywów na rynku polskim i na najciekawszych rynkach zagranicznych, tworzonych z wykorzystaniem doświadczenia spółek inwestycyjnych z Grupy Allianz – Allianz Global Investors i PIMCO.

Fundusze TFI Allianz Polska możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI ALLIANZ POLSKA (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Allianz Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +0.26%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Akcji Globalnych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -0.8%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska -1.28%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Akcji Rynków Wschodzących Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.13%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Aktywnej Alokacji Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.52%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Defensywna Multistrategia Mieszane 3 Uniwersalny Globalny -0.2%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Dynamiczna Multistrategia Akcyjne 4 Uniwersalny Globalny -2.42%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte -3.43%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Europe Equity Growth Select Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +0.06%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Flexi Asia Bond Dłużne 3 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +0.92%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Global Metals and Mining Akcyjne 6 Surowce i materiały Globalny +5.55%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Mieszane 3 Uniwersalny Globalny -0.13%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz India Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -1.17%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Małych Spółek Europejskich Mieszane 5 Małe i średnie spółki Europejskie rynki rozwinięte -1.34%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Obligacji Globalnych Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.51%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Obligacji Plus Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.29%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Pieniężny Pieniężne 2 Uniwersalny Polska +0.2%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz Pieniężny Globalny Pieniężne 2 Uniwersalny Polska +0.28%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Local Bond Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +3.16%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +1.65%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz PIMCO Global Bond Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.76%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz PIMCO Global High Yield Bond Dłużne 3 Obligacje wysokich rentowności Globalny +0.1%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny +0.97%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return Dłużne 2 Uniwersalny Globalny +0.14%
2017-09-08
Szczegóły
Allianz PIMCO Income Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.52%
2017-09-08
Szczegóły

Simple Share Buttons