EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Ponad 1000 funduszy nadzorowanych
przez KNF WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

TFI Allianz Polska

Allianz TFIF-Trust oferuje swoim klientom ponad trzydzieści funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska. Oferta produktowa Towarzystwa to szeroka gama nowoczesnych strategii inwestycyjnych opartych o różne klasy aktywów na rynku polskim i na najciekawszych rynkach zagranicznych, tworzonych z wykorzystaniem doświadczenia spółek inwestycyjnych z Grupy Allianz – Allianz Global Investors i PIMCO.

Fundusze TFI Allianz Polska możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI ALLIANZ POLSKA (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

min. pierwsza wpłata

waluta wpłaty

waluta funduszu

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Allianz Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -4.45%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Akcji Globalnych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -2.89%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska -1.09%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Akcji Rynków Wschodzących Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.17%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Aktywnej Alokacji Mieszane 4 Uniwersalny Polska -2.08%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Artificial Intelligence Akcyjne 5 Zaawansowane technologie Globalny +1.55%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Defensywna Multistrategia Mieszane 3 Uniwersalny Globalny -2.27%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Dynamiczna Multistrategia Akcyjne 4 Uniwersalny Globalny -5.24%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte -6.86%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Europe Equity Growth Select Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte -4.28%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Global Metals and Mining Akcyjne 6 Surowce i materiały Globalny -6.57%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Mieszane 3 Uniwersalny Globalny -2.13%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz India Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -3.03%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Małych Spółek Europejskich Mieszane 5 Małe i średnie spółki Europejskie rynki rozwinięte -1.8%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Obligacji Globalnych Dłużne 3 Uniwersalny Globalny -0.97%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Obligacji Plus Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.21%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Pieniężny Pieniężne 2 Uniwersalny Polska -0.15%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Local Bond Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +1.73%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -2.12%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Global Bond Dłużne 3 Uniwersalny Globalny -0.85%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Global High Yield Bond Dłużne 3 Obligacje wysokich rentowności Globalny -1.46%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny -1.43%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return Dłużne 2 Uniwersalny Globalny -0.41%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Income Dłużne 3 Uniwersalny Globalny -1.04%
2018-02-16
Szczegóły
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Dłużne 3 Uniwersalny Polska -0.29%
2018-02-16
Szczegóły