OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >
Goldman Sachs TFI S.A.

Goldman Sachs TFI S.A. //
fundusze inwestycyjne

W ofercie ponad tysiąca funduszy inwestycyjnych oferowanych przez F-Trust są również fundusze zarządzane przez Goldman Sachs TFI S.A. (dawny NN Investment Partners TFI). Za ich pośrednictwem nasi klienci mogą inwestować w fundusze akcyjne, dłużne, rynku pieniężnego, mieszane, a także – unikalne na polskim rynku – fundusze cyklu życia, których zadaniem jest najpierw koncentrowanie się na pomnażaniu kapitału, a w miarę zbliżania się do celu, na zapewnianiu większego bezpieczeństwa inwestycji.

Goldman Sachs Asset Management jest amerykańską firmą zarządzającą aktywami. Od 150 lat świadczy usługi inwestycyjne i doradcze dla wiodących światowych instytucji, doradców finansowych i osób prywatnych, korzystając z globalnej sieci i szerokiej wiedzy eksperckiej w każdym regionie i na każdym rynku. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Goldman Sachs Asset Management zarządzał aktywami na całym świecie, o wartości ponad 2 bilionów dolarów

Jak kupić fundusze inwestycyjne Goldman Sachs TFI w F-Trust?


Fundusze inwestycyjne Goldman Sachs TFI możesz kupić podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach, a także na Platformie Funduszy. Po zakończeniu transakcji fundusze będą widoczne w Twoim portfelu na Platformie Funduszy F-Trust.


Fundusze inwestycyjne Goldman Sachs TFI
w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Akcyjne 5 akcji polskich uniwersalne Polska -0.94%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Akcyjne 4 akcji europejskich rynków rozwiniętych Europa -0.32%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) Dłużne 3 papierów dłużnych globalnych High Yield Globalny +0.48%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs SFIO) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków rozwiniętych Globalny -0.25%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków rozwiniętych Globalny -1.05%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Indeks Surowców (Goldman Sachs SFIO) Inne 4 rynku surowców pozostałe Globalny +0.56%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) Akcyjne 4 akcji zagranicznych pozostałe Japonia +3.08%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) Dłużne 2 papierów dłużnych polskich skarbowych Polska +0.54%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Dłużne 2 papierów dłużnych polskich skarbowych Polska +0.54%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (Goldman Sachs FIO) Dłużne 2 papierów dłużnych polskich uniwersalne Polska +0.57%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Absolutnej stopy zwrotu 3 absolutnej stopy zwrotu uniwersalne Globalny -1.3%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) Dłużne 3 papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych Polska +0.23%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Obligacji Plus (Goldman Sachs SFIO) Dłużne 2 papierów dłużnych polskich uniwersalne Polska +0.43%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) Dłużne 3 papierów dłużnych zagranicznych pozostałe Emerging Markets -1.5%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) Akcyjne 4 akcji polskich uniwersalne Polska -0.75%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków wschodzących Emerging Markets +0.48%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) Akcyjne 4 akcji amerykańskich USA +0.76%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (Goldman Sachs FIO) Akcyjne 4 akcji polskich małych i średnich spółek Polska +0.21%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Mieszane 3 mieszane polskie stabilnego wzrostu Polska -0.12%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Mieszane 2 mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu Globalny +0.98%
2024-06-12
Szczegóły
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Mieszane 3 mieszane polskie zrównoważone Polska -0.39%
2024-06-12
Szczegóły