EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Fundusze inwestycyjne Schroders

Fundusze inwestycyjne Schroders w ofercie F-TrustBrytyjski gigant na rynku zarządzania aktywami oferuje za pośrednictwem F-Trust SA aż 250 funduszy inwestycyjnych. Są to fundusze inwestujące na wszystkich najważniejszych rynkach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, w Azji, Japonii, Ameryce Łacińskiej, na rynku globalnym, na rynkach wschodzących oraz na nowych rynkach (tzw. frontiers markets). Inwestorzy mają do dyspozycji zarówno zarządzane przez Schrodersa fundusze akcyjne (np: akcji globalnych), jak i fundusze dłużne, absolutnej stopy zwrotu, pieniężne, obligacyjne. Fundusze Schroders możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

+Informacje o Schroders

FUNDUSZE INWESTYCYJNE SCHRODERS (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate Fund A (Acc) (USD) Akcyjne 6 Nieruchomości Azja-Pacyfik bez Japonii +5.23%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate Fund A1 (Acc) (USD) Akcyjne 6 Nieruchomości Azja-Pacyfik bez Japonii +5.18%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD) Dłużne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.53%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) Hdg (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.25%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +2.03%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD) Dłużne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.49%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) Hdg (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.22%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund A (Acc) (USD) Dłużne 4 Obligacje korporacyjne Azja-Pacyfik bez Japonii +3.63%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund A (Acc) Hdg (EUR) Dłużne 4 Obligacje korporacyjne Azja-Pacyfik bez Japonii +3.33%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund A1 (Acc) (USD) Dłużne 4 Obligacje korporacyjne Azja-Pacyfik bez Japonii +3.6%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund A1 (Acc) Hdg (EUR) Dłużne 4 Obligacje korporacyjne Azja-Pacyfik bez Japonii +3.3%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Convertible Bond Fund A1 (Acc) Hdg (PLN) Dłużne 4 Obligacje korporacyjne Azja-Pacyfik bez Japonii +3.48%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Equity Yield Fund A (Acc) (EUR) Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +5.3%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Equity Yield Fund A (Acc) (USD) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +4.74%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Equity Yield Fund A (Dis) (USD) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +4.48%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Equity Yield Fund A1 (Acc) (USD) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +4.69%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Local Currency Bond Fund A (Acc) (EUR) Dłużne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.62%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Local Currency Bond Fund A (Acc) (USD) Dłużne 4 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.08%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Local Currency Bond Fund A1 (Acc) (USD) Dłużne 4 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.03%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Opportunities Fund A (Acc) (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +6.18%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Opportunities Fund A (Acc) (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +5.62%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Opportunities Fund A1 (Acc) (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +6.14%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Opportunities Fund A1 (Acc) (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +5.57%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Opportunities Fund A1 (Acc) Hdg (PLN) Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +5.48%
2019-02-20
Szczegóły
Schroder ISF Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD) Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Azja-Pacyfik bez Japonii +0.74%
2019-02-20
Szczegóły