EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

BlackRock fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne BlackRock w ofercie F-Trust

Ponad 150 funduszy inwestycyjnych – w tym fundusze akcyjne, fundusze dłużne, fundusze pieniężne i fundusze mieszane – inwestujących na całym świecie w różnych walutach, to oferta BlackRock, największej globalnej firmy zarządzającej, dostępna w F-Trust SA. Inwestorzy znajdą tutaj możliwość inwestowania zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, Chinach, Japonii, w Azji i Ameryce Południowej. Dzięki funduszom BlackRock mogą inwestować zarówno w fundusze akcji, jak i fundusze obligacji korporacyjnych, fundusze zaawansowanych technologii, fundusze surowcowe, fundusze energii i spółek użyteczności publicznej. Możliwości są więc właściwie nieograniczone.

Fundusze BlackRock możesz kupić podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach, a także na Platformie Funduszy. Po zakończeniu transakcji fundusze będą widoczne w Twoim portfelu na Platformie Funduszy F-Trust.

+Więcej informacji o BlackRock

FUNDUSZE INWESTYCYJNE BLACKROCK W OFERCIE F-TRUST

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
BGF Asia Pacific Equity Income A2 Acc USD (USD)Akcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+4.63%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Asian Dragon A2 Acc EUR (EUR)Akcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+5.54%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Asian Dragon A2 Acc GBP (GBP)Akcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+6.13%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Asian Dragon A2 Acc USD (USD)Akcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+5.08%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Asian Tiger Bond A2 Acc USD (USD)Dłużne3UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+1.35%
2020-01-17
Szczegóły
BGF China A2 Acc (H) (EUR)Akcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+5.84%
2020-01-17
Szczegóły
BGF China A2 Acc (USD)Akcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+6.11%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Emerging Europe A2 Acc EUR (EUR)Akcyjne6UniwersalnyEuropejskie rynki wschodzące+5.2%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Emerging Europe A2 Acc USD (USD)Akcyjne6UniwersalnyEuropejskie rynki wschodzące+4.73%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Emerging Markets Bond A2 Acc EUR (H) (EUR)Dłużne4UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące+1.38%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Emerging Markets Bond A2 Acc USD (USD)Dłużne4UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące+1.7%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Acc PLN (H) (PLN)Dłużne4UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące+1.38%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR)Dłużne3Obligacje korporacyjneGlobalny+0.17%
2020-01-17
Szczegóły
BGF European A2 Acc USD (H) (USD)Akcyjne6UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+4.43%
2020-01-17
Szczegóły
BGF European A2 Acc USD (USD)Akcyjne6UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+3.67%
2020-01-17
Szczegóły
BGF European Special Situations A2 Acc EUR (EUR)Akcyjne5UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+2.92%
2020-01-17
Szczegóły
BGF European Special Situations A2 Acc USD (H) (USD)Akcyjne5UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+3.16%
2020-01-17
Szczegóły
BGF European Special Situations A2 Acc USD (USD)Akcyjne5UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+2.46%
2020-01-17
Szczegóły
BGF European Value A2 Acc USD (USD)Akcyjne6UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+2.48%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Acc EUR (H) (EUR)Dłużne4UniwersalnyGlobalny+0.8%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Fixed Income Global Opportunities A2 Acc PLN (H) (PLN)Dłużne4UniwersalnyGlobalny+1%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD)Dłużne4UniwersalnyGlobalny+1.09%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Global Allocation A2 Acc EUR (EUR)Mieszane4UniwersalnyGlobalny+3.05%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Global Allocation A2 Acc EUR (H) (EUR)Mieszane4UniwersalnyGlobalny+2.3%
2020-01-17
Szczegóły
BGF Global Allocation A2 Acc PLN (H) (PLN)Mieszane4UniwersalnyGlobalny+2.54%
2020-01-17
Szczegóły
]