EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

Skarbiec TFI – przez internet, w placówce lub z doradcą

Fundusze inwestycyjne Skarbiec TFI w ofercie F-Trust Spośród blisko 30 różnych funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI mogą wybierać klienci F-Trust. W naszej ofercie znajdują się zarówno fundusze akcyjne, jak i fundusze dłużne, fundusze pieniężne, fundusze mieszane i wreszcie fundusze absolutnej stopy zwrotu. Większość funduszy Skarbca TFI dostępnych w ofercie naszej firmy to fundusze uniwersalne. Siedem z nich inwestuje w Polsce, część na rynkach rozwiniętych, w krajach rozwijających się, a trzy na rynku globalnym.

Fundusze Skarbiec możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

+Informacje o Skarbiec TFI

FUNDUSZE SKARBIEC TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

min. pierwsza wpłata

waluta wpłaty

waluta funduszu

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +2.98%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Depozytowy Dłużne 2 Uniwersalny Polska -0.2%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Depozytowy kat. B Dłużne 2 Uniwersalny Polska -0.13%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Fund Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.95%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Global Bond Opportunities Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny -0.09%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Fund Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +0.13%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Global Income Fund Mieszane 5 Uniwersalny Globalny +0.32%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Global Select Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone +1.11%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny -1.27%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec III Filar Mieszane 4 Uniwersalny Polska +1.02%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Kasa Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.07%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Kasa kat. B Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.12%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Lokacyjny Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.25%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Lokacyjny kat. B Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.32%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +1.46%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -0.87%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -7.1%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Obligacja Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.17%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Globalnych Dłużne 1 Uniwersalny Globalny -0.04%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Globalnych kat. B Dłużne 1 Uniwersalny Globalny -0.01%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (PLN) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +0.58%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -1.07%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny -1.25%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.52%
2018-08-13
Szczegóły
Skarbiec Rynków Wschodzących (PLN) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.33%
2018-08-13
Szczegóły