EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Skarbiec TFI – przez internet, w placówce lub z doradcą

Fundusze inwestycyjne Skarbiec TFI w ofercie F-Trust Spośród blisko 30 różnych funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI mogą wybierać klienci F-Trust. W naszej ofercie znajdują się zarówno fundusze akcyjne, jak i fundusze dłużne, fundusze pieniężne, fundusze mieszane i wreszcie fundusze absolutnej stopy zwrotu. Większość funduszy Skarbca TFI dostępnych w ofercie naszej firmy to fundusze uniwersalne. Siedem z nich inwestuje w Polsce, część na rynkach rozwiniętych, w krajach rozwijających się, a trzy na rynku globalnym.

Fundusze Skarbiec możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

+Informacje o Skarbiec TFI

FUNDUSZE SKARBIEC TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja AAkcyjne6UniwersalnyPolska-5.22%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny ADłużne2Dłużne polskie skarbowe długoterminowePolska+0.62%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny BDłużne2Dłużne polskie skarbowe długoterminowePolska+0.75%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets OpportunitiesAkcyjne6UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące-1.25%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Global Bond OpportunitiesDłużne3Obligacje korporacyjneGlobalny+0.1%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield BondDłużne4Obligacje wysokich rentownościGlobalny-0.55%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Global IncomeMieszane5UniwersalnyGlobalny-0.04%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Global Select EquityAkcyjne6UniwersalnyStany Zjednoczone-0.51%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich SpółekAkcyjne6UniwersalnyGlobalny-3.38%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec III Filar AMieszane4UniwersalnyPolska-0.13%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny ADłużne1Dłużne polskie uniwersalnePolska+0.3%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny BDłużne1Dłużne polskie uniwersalnePolska+0.41%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus ADłużne1Dłużne polskie uniwersalneGlobalny+0.24%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus BDłużne1Dłużne polskie uniwersalneGlobalny+0.29%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek AAkcyjne6Małe i średnie spółkiPolska-1.48%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Market NeutralAbsolutnej stopy zwrotu4UniwersalnyGlobalny+0.06%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities AAbsolutnej stopy zwrotu5UniwersalnyGlobalny-1.19%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Obligacja ADłużne2Dłużne polskie skarbowe długoterminowePolska+0.87%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Obligacja BDłużne2Dłużne polskie skarbowe długoterminowePolska+1.02%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu ADłużne3UniwersalnyPolska-0.19%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu BDłużne3UniwersalnyPolska-0.11%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych AAkcyjne5UniwersalnyGlobalne rynki rozwinięte-0.14%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A (USD)Akcyjne5UniwersalnyGlobalne rynki rozwinięte+0.35%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych AAkcyjne5Surowce i materiałyGlobalny-0.28%
2019-10-11
Szczegóły
Skarbiec Spółek Wzrostowych AAkcyjne6UniwersalnyGlobalne rynki rozwinięte-1.85%
2019-10-11
Szczegóły