EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

Skarbiec TFI – przez internet, w placówce lub z doradcą

Skarbiec TFI w ofercie F-Trust Spośród blisko 30 różnych funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI mogą wybierać klienci F-Trust. W naszej ofercie znajdują się zarówno fundusze akcyjne, jak i fundusze dłużne, fundusze pieniężne, fundusze mieszane i wreszcie fundusze absolutnej stopy zwrotu. Większość funduszy Skarbca TFI dostępnych w ofercie naszej firmy to fundusze uniwersalne. Siedem z nich inwestuje w Polsce, część na rynkach rozwiniętych, w krajach rozwijających się, a trzy na rynku globalnym.

Fundusze Skarbiec możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

+Informacje o Skarbiec TFI

FUNDUSZE SKARBIEC TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +2.02%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.23%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.15%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +2.68%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +0.62%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec III Filar A Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.26%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny A Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.42%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny B Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.4%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.49%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.44%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska -0.23%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny -0.76%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities A Absolutnej stopy zwrotu 5 Uniwersalny Globalny -1.9%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Nowej Generacji Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny +7.03%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Obligacja A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.34%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Obligacja B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.25%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny -0.05%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +0.03%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych A Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny +1.22%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Spółek Wzrostowych A Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +15.11%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Top Brands Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +7.86%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO A Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +2.99%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO A Mieszane 4 Uniwersalny Polska +1.01%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Value Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -0.65%
2021-06-21
Szczegóły
Skarbiec Waga Mieszane 5 Uniwersalny Polska +0.26%
2021-06-21
Szczegóły