EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Generali Investments TFI

Fundusze Inwestycyjne Generali Investments TFI w ofercie F-TrustF-Trust SA oferuje swoim klientom ponad dwadzieścia funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI (dawniej Union Investment TFI). Są wśród nich fundusze akcji, fundusze dłużne, fundusze pieniężne, fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze mieszane. Skorzystanie z oferty Generali Investments TFI pozwala inwestować na rynku globalnym, europejskich rynkach wschodzących, w Azji oraz oczywiście w Polsce.

Fundusze Generali Investments TFI możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

+Informacje o Generali Investments TFI

FUNDUSZE INWESTYCYJNE GENERALI INVESTMENTS TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek AAkcyjne5Małe i średnie spółkiPolska+6.56%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Akcje TurcjaAkcyjne7UniwersalnyEuropejskie rynki wschodzące+6.29%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Akcje Wzrostu AAkcyjne5UniwersalnyEuropejskie rynki wschodzące+4.79%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Akcje: Nowa EuropaAkcyjne5UniwersalnyEuropejskie rynki wschodzące+4.24%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Akcji AmerykańskichAkcyjne4UniwersalnyGlobalne rynki rozwinięte+2.17%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Akcji EuropejskichAkcyjne6Biotechnologia i ochrona zdrowiaGlobalne rynki rozwinięte+2.57%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Aktywny Dochodowy ADłużne2Dłużne polskie uniwersalnePolska+0.37%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Dolar (USD)Dłużne1UniwersalnyGlobalny+0.46%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Euro (EUR)Dłużne1Obligacje korporacyjneEuropejskie rynki wschodzące-0.06%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Globalnych Akcji Wzrostu AAkcyjne5UniwersalnyGlobalny+5.19%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Korona Akcje AAkcyjne5UniwersalnyPolska+3.68%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Korona Dochodowy ADłużne2Dłużne polskie uniwersalnePolska+0.33%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Korona ObligacjeDłużne3Dłużne polskie skarbowe długoterminowePolska+0.49%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Korona ZrównoważonyMieszane4UniwersalnyPolska+2.74%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Obligacje AktywnyDłużne3Dłużne polskie skarbowe długoterminowePolska-0.34%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Obligacje Globalne Rynki WschodząceDłużne4UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące+0.9%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Obligacje Nowa EuropaDłużne4UniwersalnyEuropejskie rynki wschodzące-0.32%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Oszczędnościowy ADłużne1Dłużne polskie korporacyjnePolska+0.39%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Profit PlusDłużne3Dłużne polskie korporacyjnePolska+0.37%
2020-01-17
Szczegóły
Generali Stabilny Wzrost AMieszane4UniwersalnyPolska+1.05%
2020-01-17
Szczegóły
Generali ZłotaAkcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+3.97%
2020-01-17
Szczegóły