EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

Generali Investments TFI

Fundusze Inwestycyjne Generali Investments TFI w ofercie F-TrustF-Trust SA oferuje swoim klientom ponad dwadzieścia funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI (dawniej Union Investment TFI). Są wśród nich fundusze akcji, fundusze dłużne, fundusze pieniężne, fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze mieszane. Skorzystanie z oferty Generali Investments TFI pozwala inwestować na rynku globalnym, europejskich rynkach wschodzących, w Azji oraz oczywiście w Polsce.

Fundusze Generali Investments TFI możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

+Informacje o Generali Investments TFI

FUNDUSZE INWESTYCYJNE GENERALI INVESTMENTS TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +0.26%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcje Turcja Akcyjne 7 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -5.27%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcje Wzrostu A Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +1.43%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcje: Nowa Europa Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +3.58%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcji Amerykańskich Akcyjne 4 Uniwersalny Stany Zjednoczone -0.33%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcji Europejskich Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +0.23%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcji: Megatrendy A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny -0.26%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Aktywny Dochodowy A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.74%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Dolar (USD) Dłużne 1 Uniwersalny Globalny -0.25%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Euro (EUR) Dłużne 1 Obligacje korporacyjne Europejskie rynki wschodzące -0.15%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Korona Akcje A Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +3.66%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Korona Dochodowy A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.79%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Korona Obligacje Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.81%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Korona Zrównoważony Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.75%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Obligacje Aktywny Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -4.05%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -4.76%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Obligacje Nowa Europa Dłużne 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -3.18%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Oszczędnościowy A Dłużne 1 Dłużne polskie korporacyjne Polska -0.48%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Profit Plus Dłużne 1 Dłużne polskie korporacyjne Polska -0.41%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Stabilny Wzrost A Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.89%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Złota Akcyjne 6 Surowce i materiały Globalny -1.32%
2021-10-15
Szczegóły