EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

UNIQA TFI (dawniej AXA TFI)- przez internet, w placówce lub na spotkaniu z doradcą

Fundusze inwestycyjne UNIQA TFI w ofercie F-TrustUNIQA TFI w Polsce oferuje dostęp do kilkunastu funduszy inwestycyjnych i zarządza nimi. Naszym podstawowym celem inwestycyjnym jest pomnażanie kapitału klientów bez względu na to, czy szukają krótkoterminowej lokaty dla swoich pieniędzy, czy też w dłuższym terminie chcą inwestować w fundusze.

Fundusze inwestycyjne UNIQA można kupić na Platformie Funduszy, podczas spotkań z dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach.


UNIQA TFI – FUNDUSZE INWESTYCYJNE DOSTĘPNE SĄ TAKŻE PRZEZ INTERNET NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
UNIQA Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +1.17%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Akcji Amerykańskich Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone +3.53%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Akcji Europejskich Akcji ESG Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Europejskie rynki rozwinięte +1.43%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +1.44%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.27%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Stany Zjednoczone +0.81%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Globalnej Makroalokacji Absolutnej stopy zwrotu 3 Uniwersalny Globalny +1.62%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Globalny Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +0.32%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.55%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Makroalokacji Mieszane 4 Uniwersalny Polska +2.96%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.88%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Obligacji Korporacyjnych Dłużne 2 Dłużne polskie korporacyjne Polska +0.16%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Ostrożnego Inwestowania Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.03%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Selective Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +2.85%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Selektywny Akcji Polskich Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +0.26%
2021-07-22
Szczegóły
UNIQA Stabilnego Wzrostu Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.23%
2021-07-22
Szczegóły