EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

Quercus TFI – fundusze inwestycyjne

Quercus TFI – fundusze inwestycyjne w ofercie F-TrustKlienci F-Trust SA mają do dyspozycji 9 funduszy Quercus TFI. Przeważają wśród nich fundusze akcyjne, ale inwestorzy znajdą tutaj także fundusze absolutnej stopy wzrostu, fundusze dłużne oraz fundusz inwestujący na rynku surowcowym. Większość funduszy Quercus TFI dostępnych w F-Trust to fundusze uniwersalne.

Fundusze Quercus TFI możesz kupić na Platformie Funduszy, podczas spotkań z dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach.

+Więcej informacji o Quercus TFI

FUNDUSZE INWESTYCYJNE QUERCUS TFI
W OFERCIE F-TRUST:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Quercus Agresywny Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +0.58%
2021-10-13
Szczegóły
Quercus Dłużny Krótkoterminowy Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.16%
2021-10-13
Szczegóły
Quercus Global Balanced Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Polska -0.48%
2021-10-13
Szczegóły
Quercus Global Growth Akcyjne 6 Zaawansowane technologie Globalny -3.62%
2021-10-13
Szczegóły
Quercus Gold Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny -0.06%
2021-10-13
Szczegóły
Quercus lev Akcyjne 7 Uniwersalny Polska +6.8%
2021-10-13
Szczegóły
Quercus Obligacji Skarbowych Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.84%
2021-10-13
Szczegóły
Quercus Ochrony Kapitału Absolutnej stopy zwrotu 1 Uniwersalny Polska -0.35%
2021-10-13
Szczegóły
Quercus short Akcyjne 6 Uniwersalny Polska -4.09%
2021-10-13
Szczegóły
Quercus Silver Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny -2.64%
2021-10-13
Szczegóły
Quercus Stabilny Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Polska -2.46%
2021-10-13
Szczegóły