OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Co to są papiery wartościowe i jak działają na rynku finansowym?

Papiery wartościowe odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym. Umożliwiają one zarówno emitentom jak i inwestorom efektywne zarządzanie ich kapitałem. Jakie są ich rodzaje, funkcje oraz w jaki sposób można stać się ich właścicielem? Więcej w naszym poradniku.


Co to są papiery wartościowe i jak działają na rynku finansowym?

Papiery wartościowe – co to jest?

Papiery wartościowe – to dokumenty, które dają właścicielowi pewne prawa majątkowe, najczęściej związane z inwestowaniem kapitału. Niezależnie od formy (papierowa/elektroniczna), do realizacji praw majątkowych z nimi związanych (spieniężenie lub zbycie) konieczne jest ich okazanie.

Istotną cechą papierów wartościowych jest ich zbywalność, co oznacza, że mogą zostać przekazane osobom trzecim. Papiery wartościowe umożliwiają inwestycję kapitału, na przykład w akcje emitowane przez spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

Przeczytaj również: Nieodpłatne doradztwo inwestycyjne w Polsce

Rodzaje papierów wartościowych

Najczęściej spotykanymi rodzajami papierów wartościowych są akcje, obligacje oraz certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Z każdym z nich związane są zarówno określone korzyści jak i pewne ryzyka.

Akcje – udziałowe papiery wartościowe


Akcje są jednym z głównych rodzajów instrumentów finansowych. Odzwierciedlają one właścicielstwo spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej bądź prostej spółki akcyjnej. Mogą być notowane na giełdzie, co dotyczy spółek publicznych. Inwestorzy, którzy nabywają akcje danej spółki, stają się współwłaścicielami tej spółki i posiadają określony odsetek jej kapitału zakładowego lub założycielskiego oraz prawo do uczestnictwa w decyzjach jej dotyczących na zgromadzeniach akcjonariuszy. Inwestowanie w akcje na giełdzie ma potencjał do osiągania znacznie wyższych stóp zwrotu w porównaniu do tradycyjnego “trzymania” środków na kontach bankowych. Oczywiście inwestycje w akcje są związane z większym ryzykiem, jednak długoterminowe zaangażowanie w stabilne spółki może przynieść dobre wyniki.

Obligacje – dłużne papiery wartościowe


Obligacje to instrumenty dłużne emitowane przez rządy lub korporacje. Choć generują zazwyczaj niższe zyski w porównaniu do akcji, są relatywnie mniej ryzykowne. Szczególnie w okresach wzrastającej inflacji, obligacje rządowe mogą stać się atrakcyjnym rozwiązaniem, ponieważ często oferują odsetki oparte o zmienną stopę procentową.

Innym możliwym podziałem papierów wartościowych, jest uwzględnienie ważności dokumentu:


Krótkoterminowe – okres realizacji jest krótszy niż 1 rok.

Długoterminowe – okres realizacji jest dłuższy niż 1 rok.

Jak kupić papiery wartościowe?

Aby rozpocząć inwestowanie na giełdzie, należy po pierwsze otworzyć rachunek maklerski lub inwestycyjny. Można zrobić to w siedzibie wybranego domu maklerskiego lub poprzez platformę inwestycyjną online. Po założeniu konta inwestycyjnego i zasileniu go środkami, inwestor może przystąpić do zakupu papierów wartościowych.

Przed dokonaniem transakcji ważne jest jednak przeprowadzenie analizy rynku oraz wybór odpowiednich instrumentów inwestycyjnych, które będą zgodne zarówno z celami inwestycyjnymi jak i strategią. Zakupione przez inwestora papiery wartościowe mogą być przechowywane (w zależności od preferencji) na jego koncie inwestycyjnym lub w formie papierowej.

W tym miejscu należy przypomnieć, że inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z możliwym ryzykiem. Warto pamiętać zatem o zachowaniu ostrożności oraz monitorowaniu sytuacji na rynkach finansowych. W przypadku wątpliwości, dobrym rozwiązaniem będzie kontakt z doradcą inwestycyjnym.

Papiery wartościowe – funkcje na rynku kapitałowym

Papiery wartościowe pełnią kilka kluczowych funkcji, które mają znaczenie zarówno dla emitentów jak i inwestorów. Oto kilka z nich:

Pozyskiwanie kapitału – emitenci papierów wartościowych mogą wydawać je w celu pozyskania kapitału potrzebnego do finansowania swoich działalności lub projektów. Z kolei inwestorzy mogą dokonywać zakupu tych papierów, co daje im możliwość lokowania kapitału w nadziei na osiągnięcie zysku.

Transfer ryzyka – papiery wartościowe umożliwiają transfer ryzyka między emitentami, a inwestorami. Emitenci mogą zabezpieczyć się przed zmianami cen, wydając instrumenty pochodne, natomiast inwestorzy mogą zdywersyfikować swoje portfele w celu zminimalizowania ryzyka.

Podstawa dla wielu produktów inwestycyjnych – przykładem są tutaj fundusze inwestycyjne zamknięte, które gromadzą środki od wielu inwestorów, a następnie inwestują je w różnorodne papiery wartościowe. Umożliwia to tworzenie zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych.

Papiery wartościowe – kluczowy element rynku finansowego?

Papiery wartościowe działają jako narzędzie, które umożliwia firmom, instytucjom oraz inwestorom efektywne zarządzanie kapitałem. Zrozumienie zasad ich funkcjonowania oraz roli na rynku finansowym jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Warto pamiętać, że nie ma jednego słusznego wyboru, a to na jaki rodzaj papierów wartościowych się zdecydujemy zależy tak naprawdę od celów inwestycyjnych, poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego czy oczekiwanej stopy zwrotu.

Przeczytaj również: Instrumenty finansowe – czym są i jakie są ich rodzaje?

Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.