EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fundusz pieniężny – analiza F-Trust

Fundusz pieniężny - w co inwestuje, kiedy warto zainwestować oraz kto powinien zainteresować się tą klasą funuszy inwestycyjnych?

Przeglądając oferty różnych TFI, można spotkać się z funduszami pieniężnymi, akcyjnymi, dłużnymi czy mieszanymi. Te określenia dają nam ogólną wiedzę na temat instrumentów, w które fundusz inwestuje, jednak nie zawsze są do końca jasne. Dlatego dzisiaj zaczniemy przyglądać się im znacznie bliżej. Jako pierwszy pod lupę idzie fundusz pieniężny.

Fundusze inwestycyjne można klasyfikować ze względu na różne kryteria. Ze względu na uwarunkowania prawne (fundusze otwarte czy zamknięte) lub geograficzne (polskie, zagraniczne czy globalne). Jednak chyba najczęściej spotykanym kryterium podziału funduszy jest spektrum inwestycyjne, z którym wiąże się również możliwość oszacowania poziomu ryzyka danego funduszu. Fundusze dzielimy na: fundusze pieniężne, fundusze dłużne, fundusze akcyjne, fundusze mieszane, fundusze absolutnej stopy zwrotu, inne… (surowcowe, “short equity”)


Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać darmowe poradniki inwestycyjne na swoją skrzynkę e-mail!


W co inwestuje fundusz pieniężny?

Fundusz pieniężny – często zwany też gotówkowym – należy do grupy, której przypisuje się najniższe ryzyko inwestycyjne. Tym samym jednak, mają odpowiednio niższy potencjał zysku. Fundusze z tej grupy lokują pieniądze inwestorów m.in. w obligacje skarbowe o krótkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub też obligacje przedsiębiorstw o wysokim ratingu i krótkim terminie wykupu.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych – nazwa “fundusz rynku pieniężnego” przysługuje tylko funduszom, które inwestują wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, czyli: papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne. Z tego powodu fundusz, który ma w nazwie słowo “gotówkowy”, “płynnościowy” czy “pieniężny” – może w swoich aktywach mieć na przykład obligacje skarbowe czy korporacyjne o nieco dłuższym terminie wykupu. Należy być świadomym, że nie musi być to fundusz rynku pieniężnego w rozumieniu ustawy.

Dla kogo fundusz pieniężny?

Dzięki swojej konstrukcji, fundusze pieniężne są często prezentowane jako substytut lokaty lub konta oszczędnościowego. Przewaga jaką fundusz pieniężny ma nad klasyczną lokatą to możliwość umorzenia (wypłacenia) środków w każdej chwili – bez utraty narosłego zysku. W przypadku funduszy jednak nigdy nie można zagwarantować stałej stopy zwrotu – może ona być niższa niż te gwarantowane przez lokaty, ale może również ”pobić” ich wynik. Najlepszym sposobem minimalizowania ryzyka inwestycyjnego jest edukacja. Fachową wiedzę w tym zakresie posiadają dystrybutorzy i rozmaite firmy świadczące usługę doradztwa marketingowego. W sieci można znaleźć też mnóstwo stron, które gromadzą wiedzę o funduszach inwestycyjnych.

Kiedy inwestować w fundusze pieniężne?

Fundusze pieniężne mogą być składową portfela inwestycyjnego w każdym momencie cyklu koniunkturalnego. Są dedykowane dla inwestorów, którzy nie chcą ryzykować i nastawiają się na ochronę kapitału przed inflacją (inflacja powoduje spadek siły nabywczej pieniądza – za te same pieniądze po jakimś czasie możemy kupić mniej tego samego produktu). Niska zmienność wycen oraz elastyczność wpłat i wypłat powoduje, że nadają one się do kumulowania kapitału.

Fundusze pieniężne powinny stanowić znaczny udział portfela inwestycyjnego podczas fazy spowolnienia gospodarczego. W czasie gdy koniunktura jeszcze rośnie, ale już z każdym kwartałem słabiej, a oszczędności zaczyna zjadać rosnąca inflacja. To właśnie wtedy najczęściej mamy do czynienia z podwyżkami stóp procentowych przez bank centralny oraz spadkami notowań giełdowych.


Zobacz fazy cyklu inwestycyjnego na naszym barometrze!
Barometr gospodarczy F-Trust


Przygotowaliśmy dla Ciebie małą “ściągawkę” na temat funduszu pieniężnego!

Funudsz pieniężny w skrócie Pobierz


Zobacz fundusze pieniężne, dostępne w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
BGF US Dollar Reserve A2 Acc USD (USD) Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny -0.03%
2021-10-18
Szczegóły
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A (Acc) USD Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny -0.17%
2021-10-15
Szczegóły
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A1 ACC Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny -0.17%
2021-10-18
Szczegóły
Schroder ISF US Dollar Liquidity USD A ACC Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny -0.17%
2021-10-18
Szczegóły
BGF US Dollar Reserve A2 Acc GBP (H) (GBP) Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny -0.26%
2021-10-18
Szczegóły
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) Pieniężne 1 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -0.26%
2021-10-15
Szczegóły
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A (ACC) EUR (A) Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny -0.66%
2021-07-14
Szczegóły
BGF Euro Reserve A2 Acc EUR (EUR) Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny -0.69%
2021-10-18
Szczegóły
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny -0.85%
2021-10-18
Szczegóły
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny -0.85%
2021-10-18
Szczegóły
Fidelity Funds Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) Pieniężne 1 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte -1.04%
2021-10-15
Szczegóły