OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Fundusz pieniężny – analiza F-Trust

Fundusz pieniężny - w co inwestuje, kiedy warto zainwestować oraz kto powinien zainteresować się tą klasą funuszy inwestycyjnych?

Przeglądając oferty różnych TFI, można spotkać się z funduszami pieniężnymi, akcyjnymi, dłużnymi czy mieszanymi. Te określenia dają nam ogólną wiedzę na temat instrumentów, w które fundusz inwestuje, jednak nie zawsze są do końca jasne. Dlatego dzisiaj zaczniemy przyglądać się im znacznie bliżej. Jako pierwszy pod lupę idzie fundusz pieniężny.

Fundusze inwestycyjne można klasyfikować ze względu na różne kryteria. Ze względu na uwarunkowania prawne (fundusze otwarte czy zamknięte) lub geograficzne (polskie, zagraniczne czy globalne). Jednak chyba najczęściej spotykanym kryterium podziału funduszy jest spektrum inwestycyjne, z którym wiąże się również możliwość oszacowania poziomu ryzyka danego funduszu. Fundusze dzielimy na: fundusze pieniężne, fundusze dłużne, fundusze akcyjne, fundusze mieszane, fundusze absolutnej stopy zwrotu, inne… (surowcowe, “short equity”)


Przekonaj się o naszym podejściu do Klientów. Zapisz się do newslettera, otrzymuj darmowe poradniki i raporty inwestycyjne


W co inwestuje fundusz pieniężny?

Fundusz pieniężny – często zwany też gotówkowym – należy do grupy, której przypisuje się najniższe ryzyko inwestycyjne. Tym samym jednak, mają odpowiednio niższy potencjał zysku. Fundusze z tej grupy lokują pieniądze inwestorów m.in. w obligacje skarbowe o krótkim terminie wykupu, certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub też obligacje przedsiębiorstw o wysokim ratingu i krótkim terminie wykupu.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych – nazwa “fundusz rynku pieniężnego” przysługuje tylko funduszom, które inwestują wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, czyli: papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne. Z tego powodu fundusz, który ma w nazwie słowo “gotówkowy”, “płynnościowy” czy “pieniężny” – może w swoich aktywach mieć na przykład obligacje skarbowe czy korporacyjne o nieco dłuższym terminie wykupu. Należy być świadomym, że nie musi być to fundusz rynku pieniężnego w rozumieniu ustawy.

Dla kogo fundusz pieniężny?

Dzięki swojej konstrukcji, fundusze pieniężne są często prezentowane jako substytut lokaty lub konta oszczędnościowego. Przewaga jaką fundusz pieniężny ma nad klasyczną lokatą to możliwość umorzenia (wypłacenia) środków w każdej chwili – bez utraty narosłego zysku. W przypadku funduszy jednak nigdy nie można zagwarantować stałej stopy zwrotu – może ona być niższa niż te gwarantowane przez lokaty, ale może również ”pobić” ich wynik. Najlepszym sposobem minimalizowania ryzyka inwestycyjnego jest edukacja. Fachową wiedzę w tym zakresie posiadają dystrybutorzy i rozmaite firmy świadczące usługę doradztwa marketingowego. W sieci można znaleźć też mnóstwo stron, które gromadzą wiedzę o funduszach inwestycyjnych.

Kiedy inwestować w fundusze pieniężne?

Fundusze pieniężne mogą być składową portfela inwestycyjnego w każdym momencie cyklu koniunkturalnego. Są dedykowane dla inwestorów, którzy nie chcą ryzykować i nastawiają się na ochronę kapitału przed inflacją (inflacja powoduje spadek siły nabywczej pieniądza – za te same pieniądze po jakimś czasie możemy kupić mniej tego samego produktu). Niska zmienność wycen oraz elastyczność wpłat i wypłat powoduje, że nadają one się do kumulowania kapitału.

Fundusze pieniężne powinny stanowić znaczny udział portfela inwestycyjnego podczas fazy spowolnienia gospodarczego. W czasie gdy koniunktura jeszcze rośnie, ale już z każdym kwartałem słabiej, a oszczędności zaczyna zjadać rosnąca inflacja. To właśnie wtedy najczęściej mamy do czynienia z podwyżkami stóp procentowych przez bank centralny oraz spadkami notowań giełdowych.


Zobacz fazy cyklu inwestycyjnego na naszym barometrze!
Barometr gospodarczy F-Trust


Przygotowaliśmy dla Ciebie małą “ściągawkę” na temat funduszu pieniężnego!

Funudsz pieniężny w skrócie Pobierz

Zobacz fundusze pieniężne, dostępne w ofercie F-Trust

[ft_funds_db nofilter=”false” klasa=”7″ okres=”5″ sortuj_wg=”return_rate” kolejnosc=”DESC”]