OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Czym są aktywa finansowe długoterminowe i krótkoterminowe?

Aktywa finansowe stanowią istotną część każdej strategii, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. Są to inwestycje, które pozwalają na pomnażanie kapitału lub ochronę pieniędzy przed inflacją. Aktywa finansowe można podzielić na kilka rodzajów. Warto pamiętać o tym, że każdy rodzaj ma swoje określone cechy i niesie za sobą zarówno ryzyko jak i potencjalne korzyści. W tym artykule przyjrzymy się bliżej aktywom długoterminowym i krótkoterminowym.

Czym są aktywa finansowe długoterminowe i krótkoterminowe?

Aktywa finansowe – co to jest?

Aktywa finansowe to specyficzna kategoria aktywów, która obejmuje instrumenty o charakterze finansowym i papiery wartościowe, które można kupować, gromadzić i sprzedawać na rynkach finansowych w celu inwestowania lub spekulacji. Aktywa finansowe obejmują różne elementy majątkowe, stanowiące wartość posiadanych zasobów. Aktywa te można podzielić na kilka kategorii, w tym aktywa pieniężne (tzn. gotówka, waluty obce i dewizy) czy prawo do wymiany np. papierów wartościowych lub instrumentów niebędących papierami wartościowymi z innymi jednostkami na korzystnych warunkach. Aktywa finansowe to nie tylko środki pieniężne i ich ekwiwalenty, takie jak czeki i weksle obce. Zaliczamy do nich również: akcje, obligacje, udziały w innych firmach, bony skarbowe, fundusze inwestycyjne czy kontrakty terminowe.

Przeczytaj również: Inwestycje krótkoterminowe a długoterminowe – jak i w co inwestować pieniądze?

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe to inwestycje i instrumenty finansowe, które są przechowywane przez jednostkę gospodarczą lub inwestora przez dłuższy okres (na przykład 3 lat). Kluczową cechą tego rodzaju aktywów jest to, że nie planuje się ich szybkiej sprzedaży, ponieważ mają one generować zyski w dłuższej perspektywie czasu.

Przykłady długoterminowych aktywów finansowych:

 • Akcje wymagające dłuższego horyzontu inwestycyjnego:

  inwestowanie w akcje spółek na okres dłuższy niż 12 miesięcy, z zamiarem zarabiania na wzroście wartości akcji oraz otrzymywania dywidendy.

 • Obligacje wymagające dłuższego horyzontu inwestycyjnego:

  to obligacje, które mają okres wykupu przekraczający 3 lata. Inwestorzy otrzymują odsetki przez cały czas trwania obligacji i zwracają kapitał po jej wygaśnięciu.

 • Inwestycje w nieruchomości:

  to zakup nieruchomości (mieszkania, domy, czy inne różnego rodzaju komercyjne budynki na wynajem). Celem jest generowanie dochodu z wynajmu oraz potencjalny wzrost wartości nieruchomości w ciągu kilkunastu lat.

 • Inwestycje wymagające dłuższego horyzontu inwestycyjnego:

  skupiają się one na inwestycjach w różne aktywa, takie jak akcje i obligacje.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe to inwestycje i instrumenty finansowe, które są utrzymywane przez jednostkę gospodarczą lub inwestora przez stosunkowo krótki okres, zwykle nieprzekraczający jednego roku. Kluczową cechą krótkoterminowych aktywów finansowych jest to, że inwestorzy oczekują szybszych zysków lub potrzebują gotówki w niedalekiej przyszłości.

Przykłady krótkoterminowych aktywów finansowych:

 • Depozyty bankowe:

  oszczędności na rachunkach bankowych lub lokatach, które można łatwo wypłacić w krótkim okresie. To popularna forma trzymania gotówki.

 • Fundusze dłużne krótkoterminowe:

  fundusze inwestycyjne skupiające się na krótkoterminowych instrumentach finansowych i gotówce. Są one relatywnie bardziej stabilne niż akcje lub niektóre obligacje i pozwalają inwestorom na szybki dostęp do środków.

 • Aktywa pieniężne:

  gotówka i jej równowartość są najbardziej płynnymi krótkoterminowymi aktywami finansowymi i mogą być wykorzystywane w razie natychmiastowej potrzeby finansowej.

Aktywna długoterminowe a krótkoterminowe – za i przeciw

Krótkoterminowe aktywa finansowe mają zapewnić płynność finansową, w związku z tym nie mogą być wystawione na nadmierne ryzyka. Często celem, jaki stawia sobie inwestor dla aktywów krótkoterminowych jest utrzymanie realnej wartości – czyli walka z inflacją. Długoterminowe aktywa finansowe są to natomiast inwestycje, od których oczekujemy wyższych stóp zwrotu i akceptujemy wyższe ryzyko.Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.