OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Fundusz parasolowy – co to jest i jak zainwestować?

Fundusze inwestycyjne są instrumentami, które umożliwiają inwestorom zarządzanie swoimi inwestycjami na rynku finansowym. Wśród nich znajdują się fundusze parasolowe, które oferują inwestorom szeroką gamę możliwości. W niniejszym artykule omówimy, czym są fundusze parasolowe, jak działają oraz jak zainwestować w tego typu fundusze.

fundusz parasolowy

Czym jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który skupia pod swoim “parasolem” wiele różnych subfunduszy. Każdy subfundusz może prowadzić własną, odrębną strategię inwestycyjną i posiadać swój własny profil ryzyka. Inwestorzy mogą zatem wybrać subfundusz, który najlepiej odpowiada ich oczekiwaniom i preferencjom, a także swobodnie przechodzić między subfunduszami w ramach tego samego funduszu parasolowego.

Działanie funduszu parasolowego

Fundusz parasolowy to jedna struktura prawna, która obejmuje wiele różnych subfunduszy. Każdy subfundusz posiada własne aktywa, które są zarządzane przez zespół zarządzający funduszem. Inwestorzy kupują jednostki uczestnictwa w konkretnym subfunduszu, a nie w funduszu parasolowym jako całości.

Zarządzanie funduszem parasolowym polega na dobieraniu odpowiednich instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje czy inne instrumenty finansowe, zgodnie z celami inwestycyjnymi poszczególnych subfunduszy. Dzięki tej strukturze, inwestorzy mają możliwość zainwestowania w różne segmenty rynku, różne branże czy geograficzne obszary, jednocześnie ograniczając ryzyko poprzez dywersyfikację.

Zalety inwestowania w fundusz parasolowy

Dywersyfikacja: Fundusze parasolowe pozwalają inwestorom na dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego, zarówno pod względem rodzajów inwestycji, jak i geograficznym czy sektorowym. Dzięki temu inwestor może zminimalizować ryzyko związane z koncentracją inwestycji w jednym miejscu.

Elastyczność: Inwestor może łatwo zmieniać swoją strategię inwestycyjną, przechodząc między różnymi subfunduszami. Takie ruchy często bywają też korzystne podatkowo.

Profesjonalne zarządzanie: Fundusze parasolowe są zarządzane przez profesjonalnych zarządzających, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w analizie rynków finansowych oraz wyborze odpowiednich instrumentów inwestycyjnych. Dzięki temu inwestor może skorzystać z kompetencji ekspertów, nie angażując się osobiście w zarządzanie swoimi inwestycjami.

Zamiana jednostek uczestnictwa i podatek od zysków kapitałowych: Jedną z kluczowych korzyści inwestowania w fundusze parasolowe jest możliwość zamiany jednostek uczestnictwa między różnymi subfunduszami bez konieczności uiszczania podatku od zysków kapitałowych. W praktyce oznacza to, że inwestor może przenosić swoje inwestycje z jednego subfunduszu do drugiego, reagując na zmieniające się warunki rynkowe lub osobiste preferencje, bez ponoszenia dodatkowych kosztów podatkowych.

W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne, które nie są częścią funduszu parasolowego, sprzedaż jednostek uczestnictwa i zakup jednostek w innym funduszu często prowadzi do realizacji zysków kapitałowych, które podlegają opodatkowaniu. W Polsce obowiązuje podatek dochodowy od zysków kapitałowych wynoszący 19%, zwany „podatkiem Belki”.

Dlatego fundusze parasolowe są korzystne pod względem podatkowym, szczególnie dla inwestorów, którzy często zmieniają swoją strategię inwestycyjną lub chcą reagować na zmiany na rynku. Warto jednak pamiętać, że przy wyjściu z funduszu parasolowego i sprzedaży jednostek uczestnictwa, zyski kapitałowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Podsumowując, inwestowanie w fundusze parasolowe pozwala na większą elastyczność i oszczędności podatkowe, gdyż inwestor może przenosić swoje inwestycje między subfunduszami bez konieczności uiszczania podatku od zysków kapitałowych. To dodatkowa zaleta, która sprawia, że fundusze parasolowe są atrakcyjną opcją dla osób chcących dywersyfikować swoje inwestycje i korzystać z profesjonalnego zarządzania.

Wady inwestowania w fundusz parasolowy

Wymiana jednostek uczestnictwa nie zawsze jest bezpłatna: W niektórych przypadkach, wymiana jednostek uczestnictwa między subfunduszami może wiązać się z dodatkowymi opłatami, co oznacza, że elastyczność inwestycji może być ograniczona przez te koszty.

Jak zainwestować w fundusz parasolowy?

Wybierz odpowiedni fundusz parasolowy: Zastanów się, jakie są Twoje cele inwestycyjne, preferencje ryzyka i horyzont czasowy inwestycji. Następnie zbadaj dostępne na rynku fundusze parasolowe (np. na Platformie Funduszy F-Trust) i porównaj ich oferty, aby wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom. Ważne jest również sprawdzenie historii wyników funduszu oraz opinii innych inwestorów.

Wybierz subfundusz: Po wyborze funduszu parasolowego, przeanalizuj dostępne subfundusze, aby wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojego profilu inwestycyjnego. Subfundusze mogą różnić się strategią inwestycyjną, stopą zwrotu czy poziomem ryzyka.

Zakup jednostek uczestnictwa: Aby zainwestować w fundusz parasolowy, musisz zakupić jednostki uczestnictwa wybranego subfunduszu wchodzącego w jego skład. Możesz to zrobić bezpośrednio poprzez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzającym funduszem lub za pośrednictwem dystrybutorów danego funduszu (m.in. przy pomocy platformy inwestycyjnej, doradcy finansowego).

Monitoruj inwestycje: Regularnie sprawdzaj wartość swoich jednostek uczestnictwa oraz wyniki subfunduszu, aby ocenić, czy inwestycja jest zgodna z Twoimi celami. Jeśli zauważysz, że dany subfundusz przestaje spełniać Twoje oczekiwania, możesz rozważyć przeniesienie swojej inwestycji do innego subfunduszu w ramach tego samego funduszu parasolowego.

Podsumowanie

Fundusze parasolowe są atrakcyjną opcją inwestycyjną dla osób, które chcą dywersyfikować swoje portfel inwestycyjny oraz korzystać z profesjonalnego zarządzania. Przed zainwestowaniem warto przeanalizować dostępne fundusze, aby wybrać odpowiedni dla swoich potrzeb i celów inwestycyjnych. Monitorowanie wyników inwestycji oraz elastyczność w przechodzeniu między subfunduszami pozwoli na osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku.Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.