OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Fundusz inwestycyjny od środka

W F-Trust od samego początku kładziemy nacisk na edukację i swojego rodzaju „odczarowywanie” funduszy inwestycyjnych. Tłumaczymy ich budowę, funkcjonowanie i zasady użytkowania, żeby służyły zgodnie z celami inwestora, a nie tylko straszyły z bankowego okienka.

Ponieważ uważamy, że fundusze inwestycyjne w swej bogatej ofercie są doskonałym narzędziem dla wielu z nas, bez względu na wykształcenie czy poziom zamożności, dokładamy starań, żeby mówić o nich prostym i zrozumiałym językiem. Stąd częste porównania do rzeczy, które doskonale znamy z życia codziennego.

Jakiś czas temu konstrukcję funduszu inwestycyjnego porównaliśmy do zestawu filtrów, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie lepszego dopasowania instrumentu do inwestora.
„Fundusz funduszy czyli co”

Teraz na przykładzie subfunduszu Skarbiec Obligacji Globalnych chcemy jeszcze raz pokazać konstrukcję funduszu inwestycyjnego i korzyści jakie otrzymujemy w zamian za ponoszoną opłatę za zarządzanie.

Poziom 1, który został nazwany „filtrem prawnym” to nic innego jak ustawy i rozporządzenia, na mocy których tworzony jest rynek papierów wartościowych. Regulowane są m. in. zasady obrotu, tworzenia i dystrybucji jednostek zbiorowego inwestowania.

W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych istotny jest obowiązek przygotowania i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu informacyjnego, w którym znajdują się zapisy dotyczące polityki inwestycyjnej, zidentyfikowanych ryzyk, poziomów opłat i wiele, wiele innych. Zakres wymaganych do przedstawienia w nim informacji jest duży, co powoduję iż staje się on obszernym dokumentem, co z kolei sprawia że mało któremu z inwestorów chce się do tego dokumentu zaglądać. Dlatego na mocy unijnych regulacji powstał kolejny obowiązkowy dokument o nazwie KIID (Key Investment Information Document), w którym, przystępnym dla potencjalnego inwestora językiem, na dwóch stronach opisane są najważniejsze informacje. Odnosząc się do powyższego przykładu przedstawić można jeden z takich dokumentów: (KIID subfunduszu Skarbiec Obligacji Globalnych).

Poziom 2, czyli instytucjonalny podział zadań, polega na tym, że kto inny tworzy i zarządza, pełni rolę depozytariusza czy prowadzi rejestry. W naszym przypadku tworzącym i zarządzającym jest TFI Skarbiec S.A. Bankiem „trzymającym kasę”, czyli depozytariuszem, jest mBank S.A., a prowadzi rejestry i realizuje wszelkie operacje ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. Każda z tych instytucji oddzielnie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Najważniejszym z punktu widzenia inwestora jest poziom 3 naszego zestawu filtrów. „Profesjonalne zarządzanie” to właśnie jest ta usługa, której oczekujemy i za którą jesteśmy gotowi zapłacić.

Zgodnie z przedstawionym w karcie funduszu Skarbiec Obligacji Globalnych benchmarkiem (WIBID3M + 2 punkty procentowe) na tą chwilę fundusz ściga się z wynikiem na poziomie 3,5%. (netto, czyli po odjęciu opłaty za zarządzanie), a zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach ideą funduszu jest dążenie do jednoczesnego minimalizowania ryzyka i dostarczania powtarzalnych wyników. Wpisuje się to w działania wielu towarzystw funduszy inwestycyjnych, które swoimi funduszami operującymi na rynku pieniężnym i rynku obligacji chcą przyciągnąć klientów korzystających z depozytów bankowych.

Zobaczmy zatem, w jaki sposób zarządzający chcą ten wynik osiągnąć.

Zasadą, którą zawsze w F-Trust powtarzamy, jest to żeby inwestować tylko w te instrumenty, które się rozumie na tyle, żeby móc odpowiedzieć na pytanie: skąd weźmie się zysk, którego oczekuję?.

Sprawia to, że konieczne jest poszukanie wyższych rentowności, co równoznaczne jest z nastawieniem się na wyższe ryzyko. Te wyższe stopy zwrotu z papierów dłużnych występują oczywiście wśród papierów korporacyjnych. Pozostaje zatem pytanie: jak ograniczyć ryzyko przy takiej strukturze portfela?


Struktura składu portfela w funduszu. Materiały TFI Skarbiec S.A.

Za ograniczanie ryzyka i dokładanie wyniku odpowiada pojęcie „profesjonalne zarządzanie” którego szukamy w każdym funduszu inwestycyjnym. Może ono wynikać m.in. z doświadczenia oraz pomysłu na skuteczną selekcję aktywów do zarządzanego portfela.

W omawianym przykładzie, za portfel funduszu odpowiadają trzej zarządzający: Grzegorz Zatryb, Tomasz Wronka i Jakub Krawczyk, którzy łącznie posiadają 56 lat doświadczenia w branży inwestycji kapitałowych łącząc kompetencje z zakresu selekcji akcji, obligacji czy strategii na rynku walut. Efektem ich pracy jest fundusz, który, jak wiele innych z tego segmentu, za cel ma konkurowanie z depozytem bankowym. Pomysł na to jest następujący: do portfela dobierane są papiery dłużne tylko spośród tych emitentów, którzy są już analizowani pod kątem inwestycji w papiery udziałowe do funduszy Skarbiec z udziałem akcji. Takie podejście pozwala znacznie ograniczyć spektrum analizowanych spółek tylko do tych już rozpoznanych, co i tak w walutach USD i EUR daje ponad 150 podmiotów, które łącznie wypuściły prawie 2000 emisji obligacji. Jest zatem z czego wybierać.

Fundusze różnią się też takimi parametrami jak wysokość pierwszej i kolejnej wpłaty, poziomem opłat i ich konstrukcją. Sprawdzam zatem w naszym przykładowym funduszu jak to zostało ustalone.

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 1000 PLN, a kolejna to 100 PLN. Opłata za zarządzanie wynosi 0,6% w skali roku, ale całość opłat związanych z funkcjonowaniem funduszu szacowana jest na 2,5%. (wchodzą w to wszelkie koszty transakcyjne, opłaty związane z przechowywaniem papierów wartościowych itd.). Jeżeli zarządzający zrealizują swój cel, który postawili sobie na poziomie WIBID 3M +2punkty procentowe (na początek września daje to wartość 3,5%) to ich wysiłek zostanie wynagrodzony opłatą za sukces w wysokości 20% nadwyżki ponad ten poziom.

(dane pochodzą materiałów udostępnionych przez TFI Skarbiec dotyczących subfunduszu Skarbiec Obligacji Globalnych)

Na koniec mamy jeszcze poziom 4, czyli działania dystrybutora jakim jest F-Trust, który w interesie klienta ma za zadanie z całego spektrum dostępnych funduszy zaoferować te, które spełnią jego oczekiwania i odzwierciedlą akceptowalny poziom ryzyka. Świadomość swoich potrzeb, celów i obaw związanych z ryzykiem jest warunkiem niezbędnym do tego, żeby w pełni móc wykorzystać możliwości, jakie dają jakiekolwiek instrumenty finansowe.

To właśnie edukacja finansowa czytelników przyświeca nam przy przygotowywaniu takich materiałów jak ten. Jest to kolejny wpis opisujący konstrukcję funduszu inwestycyjnego, który nie powinien być traktowany jako rekomendacja. Liczymy, że omówienie budowy funduszu na konkretnym przykładzie pomoże lepiej poznać i zrozumieć jego funkcjonowanie, co przełoży się na bardziej świadome budowanie swojego portfela inwestycyjnego.

fundusz inwestycyjny