OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Fundusz obligacji a Obligacje Skarbu Państwa – podstawowe różnice

Obligacje są jednym z najpopularniejszych instrumentów finansowych dostępnych na rynku. Inwestorzy wykorzystują je do osiągnięcia różnych celów. Jednym z nich może być generowanie stałego dochodu lub po prostu zabezpieczenie swojego kapitału. Wyróżniamy między innymi Obligacje Skarbu Państwa lub fundusze obligacji np. skarbowych. Chociaż oba te instrumenty mają pewne cechy wspólne, to występują pomiędzy nimi istotne różnice, które warto zrozumieć przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Czym są aktywa finansowe długoterminowe i krótkoterminowe?

Obligacje Skarbu Państwa – co to jest?

Obligacje Skarbu Państwa to: papier wartościowy emitowany w serii przez Ministra Finansów, oferowany do sprzedaży w kraju lub za granicą, o oprocentowaniu w postaci dyskonta i/lub odsetek, w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia. Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku pierwotnym: 1. z dyskontem, 2. według wartości nominalnej, 3. powyżej wartości nominalnej. Wykupywana jest po upływie okresu, na jaki została wyemitowana. Zasady emisji obligacji Skarbu Państwa reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przeczytaj również: Inwestowanie na giełdzie – jak kupić akcje?

Podstawowe cechy Obligacji Skarbu Państwa:

 • Stały dochód

  inwestorzy otrzymują stałe odsetki, które są zazwyczaj wypłacane co pół roku. Wysokość odsetek jest ustalana na podstawie oprocentowania obligacji;

 • Bezpieczeństwo

  Obligacje Skarbu Państwa uważane są za jedne z najbardziej bezpiecznych form oszczędzania/inwestowania. Wynika to z tego, że za zobowiązania te całym swoim majątkiem odpowiada Skarb Państwa;

 • Długi okres zapadalności

  okres zapadalności Obligacji Skarbu Państwa może wynosić od kilku lat do kilkunastu lat, co pozwala inwestorom na planowanie dłuższych inwestycji.

Jak nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe nie są powszechnie dostępnym instrumentem finansowym. Istnieją następujące metody ich pozyskania:

 • Przetargi

  są dostępne zazwyczaj dla większych inwestorów (obligacje hurtowe). W praktyce, to banki są głównymi nabywcami obligacji na przetargach. Inwestorzy indywidualni mogą zakupić tego typu obligacje przez biura maklerskie, które działają na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 • Za pośrednictwem agenta emisji

  agentem emisji może być bank powierniczy. Obligacje tego typu są nazywane “oszczędnościowymi” lub “detalicznymi”. W zwykłej ofercie mogą być skierowane również do klientów indywidualnych.

 • Fundusz inwestycyjny

  jego uczestnikami mogą być zarówno osoby prawne jak i podmioty oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Fundusz inwestycyjny jest formą wspólnego inwestowania środków zebranych od jego uczestników w różnego rodzaju papiery wartościowe czy inne prawa majątkowe.

Co to jest Fundusz obligacji?

Fundusz obligacji dokonuje inwestycji w różnorodne rodzaje obligacji, takie jak skarbowe, komunalne i korporacyjne.Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami obligacji wynikają z odmiennych celów inwestycyjnych, okresów wykupu obligacji oraz poziomów ryzyka związanego z wiarygodnością emitentów tych papierów. Fundusze obligacji mogą być postrzegane jako inwestycja o umiarkowanym bądź nawet niskim ryzyku, mające służyć realnej ochronie wartości inwestycji.

Podstawowe cechy funduszu obligacji:

 • Dywersyfikacja portfela

  składniki o niższym ryzyku takie jak fundusze obligacyjne, mogą istotnie ograniczyć ryzyko całego portfela inwestycyjnego lub umożliwić skumulowanie środków w oczekiwaniu na okazje rynkowe;

 • Dywersyfikacja ryzyka

  fundusze obligacji zazwyczaj inwestują w szeroki zakres różnych obligacji, co pozwala na dywersyfikację ryzyka i redukcję ryzyka inwestycyjnego;

 • Wygodna likwidowalność

  inwestorzy w funduszach obligacji mogą łatwo kupować i sprzedawać swoje jednostki uczestnictwa, co sprawia, że są bardziej elastyczni niż w przypadku bezpośrednich inwestycji w obligacje;

 • Fundusze mogą inwestować w obligacje skarbowe, komunalne lub korporacyjne

  przez co wystawiają się na różne ryzyka. Każdy z rodzajów obligacji oznacza inne ryzyko inwestycyjne;

 • Fundusze obligacji różnią się ekspozycją na ryzyko stopy procentowej

  które najwyższe jest przy obligacjach wyemitowanych na stałą stopę procentową i długi okres spłaty.

Przeczytaj również: Obligacje korporacyjne – co warto o nich wiedzieć?

Jak zainwestować w fundusz obligacji?

Inwestowanie w fundusze obligacji to okazja nie tylko do oszczędzania, ale także stabilnego wzrostu kapitału. Podejmując decyzję o zainwestowaniu w fundusz obligacji należy zwrócić uwagę przede wszystkim na odpowiedni rodzaj funduszu i wybrać taki który najlepiej spełnia nasze aktualne cele inwestycyjne. W razie wątpliwości warto skonsultować się z doradcą. Pomoże on nie tylko zrozumieć wszystkie aspekty związane z wpłacaniem wybrany rodzaj funduszu, ale stworzy także najlepszą na dany moment strategię inwestycyjną. Jednym z jej elementów powinna być dywersyfikacja portfela, dzięki której inwestując w różnego rodzaju aktywa, można znacznie zmniejszyć potencjalne ryzyko inwestycyjne. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w konkretny fundusz obligacji, należy przede wszystkim dobrze zrozumieć jaki masz cel oraz jakie ryzyko jesteś gotów podjąć.

Fundusze obligacji skarbowych a Obligacje Skarbu Państwa – co wybrać?

Obligacje Skarbu Państwa i fundusze obligacji skarbowych to dwa różne sposoby inwestowania/oszczędzania. Fundusze obligacji skarbowych oferują większą płynność i są stosunkowo łatwe w wycofaniu środków w dowolnym terminie. Rolą zarządzającego funduszem jest nie tylko selekcja poszczególnych obligacji. Ma on również możliwość zarządzania ryzykiem portfela w zależności od tendencji rynkowych.

Obligacje Skarbu Państwa natomiast, są korzystniejsze, kiedy zależy nam na dochodzie odsetkowym wypłacanym regularnie i jesteśmy gotowi na utrzymywanie tych inwestycji aż do wykupu. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć różnice między tymi dwoma instrumentami, a przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, skonsultować się z doradcą finansowym.Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.