OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Czym jest i jak działa fundusz inwestycyjny otwarty?

Fundusz inwestycyjny otwarty jest jedną z najczęściej wybieranych form zbiorowego inwestowania. Umożliwia lokowanie środków w różne rodzaje aktywów w szczególności tym inwestorom, którzy nie mają odpowiednich narzędzi oraz czasu, aby zarządzać nimi samodzielnie na rynkach finansowych. Czym jeszcze charakteryzują się fundusze inwestycyjne otwarte?


Czym jest i jak działa fundusz inwestycyjny otwarty?

Czym jest fundusz inwestycyjny otwarty?

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) charakteryzuje się przede wszystkim elastycznością i dostępnością. Jest to rodzaj funduszu, który gromadzi środki pieniężne od różnych inwestorów i inwestuje je w instrumenty finansowe – takie jak akcje, obligacje, nieruchomości czy surowce. FIO pozwala inwestorom na swobodne kupowanie i sprzedawanie jednostek uczestnictwa w dowolnym momencie.

Takie rozwiązanie nie tylko zmniejsza ryzyko inwestycyjne poprzez dywersyfikację, ale pozwala także na zachowanie większej płynność w zarządzaniu posiadanymi środkami. Poza tym fundusze inwestycyjne otwarte zwykle zarządzane są przez doświadczonych specjalistów, co dodatkowo zwiększa zaufanie inwestorów do tego rodzaju instrumentów inwestycyjnych.

Przeczytaj również: Jak inwestować w 2024 roku – prognozy F-Trust i zaproszonych ekspertów

Kto tworzy i nadzoruje fundusze inwestycyjne otwarte?

Fundusz inwestycyjny otwarty może zostać utworzony przez Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych (TFI). Poza możliwością utworzenia, TFI ma prawo także do zarządzania powstałym funduszem. Nadzór nad towarzystwem sprawuje natomiast Komisja Nadzoru Finansowego, a w zakresie bezpieczeństwa wspomagana jest dodatkowo przez inne podmioty, takie jak depozytariusz czy biegły rewident.

Jak działa fundusz otwarty?

1. Fundusz inwestycyjny otwarty gromadzi środki pieniężne od inwestorów i inwestuje je w różne aktywa zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie funduszu. Aktywa te mogą obejmować akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa innych funduszy, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne instrumenty finansowe.


2. Inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa w zamian za wpłacone środki pieniężne. Wartość jednostek uczestnictwa jest uzależniona od wartości aktywów znajdujących się w portfelu funduszu. Cena jednostki uczestnictwa może zmieniać się w zależności od wartości aktywów, jako pochodna zmian na rynku finansowym.


3. Zyski uzyskane z inwestycji są dystrybuowane między posiadaczy jednostek uczestnictwa proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek. Może to odbywać się w formie dywidend, odsetek czy też wzrostu wartości jednostek uczestnictwa.


4. Fundusz inwestycyjny otwarty oferuje inwestorom płynność inwestycji, ponieważ umożliwia im sprzedaż posiadanych jednostek uczestnictwa w dowolnym momencie. Wystarczy złożyć odpowiednie zlecenie zbycia (zwane umorzeniem), aby otrzymać środki pieniężne związane z wartością sprzedanych jednostek.


5. Inwestowanie w fundusz otwarty umożliwia inwestorom uzyskanie zróżnicowanej ekspozycji na różne klasy aktywów i rynki finansowe. Inwestowanie nawet niewielkich kwot pozwala zbudować zrównoważony portfel inwestycyjny.

Korzyści z inwestowania w fundusz inwestycyjny otwarty

Istnieje kilka istotnych zalet funduszy inwestycyjnych otwartych, wśród których wymienić można między innymi:

– stosunkowo niskie wpłaty początkowe;

– możliwość skorzystania ze wsparcia doświadczonych specjalistów, działających na podstawie analiz rynkowych i ekonomicznych;

– inwestowanie w różnorodne aktywa, co pomaga minimalizować ryzyko inwestycyjne;

– możliwość szybkiej sprzedaży jednostek uczestnictwa, co daje inwestorom elastyczność w zarządzaniu swoimi środkami.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne otwarte – czy istnieją jakieś ograniczenia czasowe?

To pytanie często zadają początkujący inwestorzy. Odpowiedź jest jednak prosta: nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Dlaczego? Wynika to, z faktu, że czas trwania inwestycji zależy od strategii oraz horyzontu inwestycyjnego uczestnika funduszu. Inwestorzy w zależności od swoich celów i preferencji mogą zdecydować się na inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe.

Czym jest i jak działa fundusz inwestycyjny otwarty? – podsumowanie

Fundusz inwestycyjny otwarty to idealna opcja dla osób, które chcą korzystać z różnorodnych instrumentów inwestycyjnych, a co najważniejsze – zachować wysoką płynność inwestycji. Dzięki FIO inwestorzy potencjalnie mogą osiągać atrakcyjne stopy zwrotu przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego – co zapewnia im odpowiednio zdywersyfikowany portfel.

Przeczytaj również: Rodzaje papierów wartościowych: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne i inne

Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.