EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – październik 2018

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Koniem pociągowym w obecnym rankingu wydaje się być region Ameryki Łacińskiej, gdzie za wzrostami stoi giełda brazylijska. Co ciekawe dobrym nastrojom inwestorów w tym regionie, które napędzane są wynikami wyborów prezydenckich, nie przeszkadza nawet 15% spadek notowań ropy naftowej.

Ranking uzupełniają fundusze inwestycyjne oparte o obligacje, grę na spadki czy złoto, co w jednoznaczny sposób pokazuje, że na rynku zagościła wyższa zmienność i poszukiwanie bezpiecznych przystani. Osłabienie złotówki wspiera również wyceny funduszy denominowanych w walutach obcych. Warte uwagi jest również to, że najgorsze stopy zwrotu notują obecnie fundusze oparte o spółki wzrostowe, które po latach dominacji ustępują obecnie pola innym klasom aktywów.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu październik 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus short +6.56% +12.03% szczegóły funduszu
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (os. fizyczne) +6.51% +12.07% szczegóły funduszu
NN SFIO Ameryki Łacińskiej +4.96% -8.61% szczegóły funduszu
UniObligacje: Nowa Europa +3.35% -9.90% szczegóły funduszu
Quercus Gold +1.89% -9.21% szczegóły funduszu

*30 września 2018 r. – 31 października 2018 r. **31 października 2017 r. – 31 października 2018 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu październik 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) (EUR) +8.57% +2.76% szczegóły funduszu
Schroder ISF Latin American Fund A (Acc) (EUR) +6.69% +1.86% szczegóły funduszu
FTIF Templeton Latin America Fund A (Acc) (EUR) +5.64% -4.62% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc) (USD) +5.23% +0.93% szczegóły funduszu
FTIF Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR) +4.46% +3.06% szczegóły funduszu

*30 września 2018 r. – 31 października 2018 r. **31 października 2017 r. – 31 października 2018 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.09.2018r. do 31.10.2018r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.09.2018r. do 31.10.2018r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.