EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – czerwiec 2021

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Dominującym sektorem w czerwcu okazał się być sektor wzrostowy, który reprezentowany jest w 9/10 pozycji w naszym comiesięcznym zestawieniu. O rotacji z sektora wzrostowego (growth) do wartość (value) było w ostatnim kwartale bardzo głośno, ale ostatni miesiąc zdaje się podważać trwałość i jednokierunkowość tego ruchu.

Publikowane wyniki, a lada chwila poznamy je za drugi kwartał, pokazują wciąż rosnące przychody spółek technologicznych, a do tego wzrost zachorowań na nowy wariant wirusa każe szukać analogii do poprzednich fali pandemii. Równolegle wyceny spółek wzrostowych wsparte zostały spadającymi rentownościami. Spodziewamy się podobnej zmienności w kolejnych miesiącach, gdyż oczekujemy kolejnej fali rosnących rentowności i coraz wyraźniejszych sygnałów o konieczności zaostrzania polityki monetarnej.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu czerwiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Spółek Wzrostowych A +13.09% +43.12% szczegóły funduszu
Caspar Globalny +12.39% +42.67% szczegóły funduszu
Ipopema Globalnych Megatrendów A +10.00% +24.54% szczegóły funduszu
Investor Nowych Technologii +9.92% +27.20% szczegóły funduszu
Investor Akcji Spółek Wzrostowych +9.34% +18.45% szczegóły funduszu

*28.05.2021 do 30.06.2021r., **30.06.2020 do 30.06.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu czerwiec 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (EUR) +11.85% +31.44% szczegóły funduszu
BGF World Technology A2 Acc EUR (EUR) +10.75% +44.49% szczegóły funduszu
Franklin Technology Fund A Acc USD (USD) +9.36% +50.87% szczegóły funduszu
BGF US Growth A2 Acc EUR (EUR) +9.21% +29.51% szczegóły funduszu
Schroder ISF Latin American A Acc EUR (EUR) +9.11% +39.74% szczegóły funduszu

*28.05.2021 do 30.06.2021r., **30.06.2020 do 30.06.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.05.2021 do 30.06.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.05.2021 do 30.06.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.