X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Skarbiec Spółek Wzrostowych A Kup online lub podczas spotkania z doradcą F-Trust

KUP

Wartość jednostki:
305.94 PLN
data wyceny: 2021-09-21

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +0.24%

Skarbiec Spółek Wzrostowych A – opis funduszu

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych, za które uważa się spółki działające w sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, spółki mające potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku oraz spółki generujące zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ekspansji/rozwoju spółki.Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu bez ograniczeń (z zastrzeżeniem minimalnego stanu rachunku w wysokości 100 zł), z tym że odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu może podlegać szczególnym warunkom określonym w Umowie Dodatkowej.

Skarbiec Spółek Wzrostowych – okiem Jędrzeja Janiaka, analityka F-Trust

Skarbiec Spółek WzrostowychSkarbiec Spółek Wzrostowych to jeden z kilku tematycznych funduszy ze Skarbiec TFI. Lider wszelkich rankingów stóp zwrotu w ostatnich latach oraz czołowa pozycja wśród klientów F-Trust. Warto zwrócić uwagę na zgrany i rozwijający się zespół zarządzających, wyspecjalizowanych w inwestowaniu na rynkach rozwiniętych, w szczególności w USA, który z sukcesem prowadzi paletę funduszy z tego regionu. Obecnie w skład zespołu zarządzającego wchodzą Michal Cichosz, Tomasz Piotrowski, Bartosz Szymański oraz Paulina Brandstatter.

Pomysł na politykę inwestycyjną polega na tym, że zarządzający wybierają pewien wąski wycinek gospodarki, w której według nich zachodzą istotne zmiany. Najczęściej zmiany te dyktowane są wdrażaniem i rozpowszechnianiem się nowej technologii, która znacząco zmienia układ sił oraz rozkład udziałów rynkowych. Kilka lat temu takim tematem był proces cyfryzacji klienta, który obecnie każdy z nas zna z własnego doświadczenia. Wystarczy sobie przenalizować własne procesy zakupowe w ostatnich latach lub sposób oglądania treści video, a zobaczymy jak wiele w tym segmencie się zmieniło. Kluczem do sukcesu funduszu było to, że zarządzający bardzo wcześnie dostrzegli potencjał przed takimi spółkami jak Netflix, Google (Alphabet) czy Amazon i na stosunkowo wczesnym etapie zainwestowali w ich udziały. Pamiętam jak dziś, kiedy to w okolicach 2015 roku na prezentacjach dotyczących pomysłu na fundusz zarządzający przekonywali uczestników, że telewizja będzie w telefonie, a większość treści będzie pochodziło w formule VOD (video on demand – wideo na żądanie). Co było dalej i jak wygląda to obecnie dobrze wszyscy wiemy.

Obecnie tematem przewodnim funduszu jest również cyfryzacja procesów, ale już nie konsumenta, a biznesu. Zaproponowana w okolicach 2019 roku zmiana poskutkowała ogromnym wzrostem wartości kapitału, a pandemia tylko dolała oliwy do ognia. Trzy główne trendy w tej dziedzinie to tzw. SaaS, (Software jako usługa), Paas (Platforma jako usługa), Iaas (Infrastruktura jako usługa). To właśnie w taki sposób firmy mogą obecnie łatwiej analizować dane, dbać o bezpieczeństwo w sieci, zarządzać kosztami czy budować własne sklepy internetowe. Zmiana stała się jeszcze bardziej pożądana i trwała. Niezależnie jaką grupę spółek zarządzający biorą pod swój parasol zawsze stawiają przed nimi trzy główne kryteria nazywane przez zarządzających „drzewkiem szczęścia”:
Efektywność - mierzona wskaźnikiem ROIC, czyli zwrotem na zainwestowanym kapitale.
Wzrost – mierzony dynamiką przychodów.
Jakość – zgodnie z zasadą, że najlepszy bierze wszystko wybierani są liderzy w swoich dziedzinach.

Skarbiec Spółek Wzrostowych wraz z resztą funduszy z rozwiniętych rynków zagranicznych w parasolu Skarbiec TFI od lat pokazuje jak powinno wyglądać aktywne zarządzanie funduszem inwestycyjnym. W czasie medialnego szumu wokół funduszy pasywnych ( tzw. ETF) pokazuje na czym polega praca zarządzającego i właściwa selekcja spółek. Różnica w wyniku pomiędzy funduszem, a szerokim indeksem daje również poczucie, że praca zarządzających jest warta swojej ceny. Dla przypomnienia warto dodać, że z początkiem 2021 roku maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 2,5% w skali roku.

Skarbiec Spółek Wzrostowych – dla kogo jest ten fundusz?

Wyniki z ostatnich lat mogłyby sugerować, że jest to fundusz dla każdego. Niestety tak nie jest. Taka wąska specjalizacja funduszu wymaga od inwestora kilku cech i postanowień. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że sukces wybieranych firm będzie rozgrywał się w perspektywie lat. Rok 2020 był wyjątkowy, tak samo jak trzycyfrowe stopy zwrotu w tym okresie. Wydłużony horyzont inwestycyjny jest tutaj konieczny. Podobnie jak świadomość dużej zmienności wyceny jednostki. Zmiana jednodniowa w wysokości +/-10% nie powinna nikogo zdziwić, a tym bardziej wpływać na decyzje inwestycyjne. Przede wszystkim warto zapoznać się z aktualnym pomysłem inwestycyjnym i wczytać się ze zrozumiem w komentarze zarządzających. Tylko wtedy dołożenie funduszu do swojego portfela będzie zasadne i zgodne z jego specyfiką.

Nota prawna
Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Niezależnie od informacji zamieszczonych w materiale, Inwestor zobowiązany jest do określenia i oceny ryzyka inwestycji , potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami, podjąć takie ryzyko. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części poniżej piszemy też o całości wpłaconych środków. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora. W celu obliczenia rzeczywistego wyniku inwestycji należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.
Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2011-05-11

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 6

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalne rynki rozwinięte

Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust