OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Stopy procentowe – czym są i jaki mają wpływ na inwestycje?

Mówiąc o stopie procentowej mamy na myśli wynagrodzenie jakie przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępniania go innym podmiotom.

stopy procentowe

Rozróżniamy różne rodzaje stóp procentowych

Stopy banku centralnego ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej


W Polsce są to: stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa oraz stopa redyskonta weksli – ich wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej), są to wartość, jakie bank centralny nakłada na kredyt, który udziela bankom komercyjnym. Ma to na celu regulację poziomu pieniądza i kredytu w obiegu a także kontrolowanie inflacji.

Stopy referencyjne


Stopy procentowe ustanawiane przez banki centralne, jako wskaźnik kosztu pieniądza dla innych banków i instytucji finansowych. Są one stosowane jako bazowa stopa procentowa, na podstawie której banki ustanawiają swoje własne stopy procentowe dla kredytów i depozytów.

Stopa lombardowa


Oprocentowanie pożyczki udzielanej przez bank centralny dla banków komercyjnych. Aby zmniejszyć stopę lombardową, bank centralny może zwiększyć dostępność pieniądza na rynku poprzez dodruk pieniędzy lub obniżenie wymogów rezerw obowiązkowych dla banków komercyjnych. Może także zakupić aktywa rynkowe, co zwiększa płynność na rynku i wpływa na obniżenie stopy procentowej.

Stopy depozytowe


Oprocentowanie, jakie banki oferują swoim klientom za pożyczenie im pieniędzy w postaci depozytów. Jest to stopa, jaką banki płacą swoim klientom za przechowywanie ich pieniędzy w formie depozytu. Stopy depozytowe są niższe niż stopy procentowe, które banki udzielają swoim klientom w postaci kredytów. Służą one jako narzędzie do zarządzania płynnością banku i są ustalane przez bank centralny. Wysokość stóp depozytowych wpływa na decyzje konsumentów dotyczące gromadzenia oszczędności i inwestowania.

Stopy redyskonta weksli


Oprocentowanie, jakie bank centralny udziela bankom komercyjnym za redyskontowanie weksli (czyli przepłacanie weksli przez bank centralny). Weksel jest instrumentem finansowym, który gwarantuje zapłatę określonej kwoty w określonym terminie. Banki komercyjne często korzystają z tej usługi, aby uzyskać dodatkowe finansowanie. Stopy redyskonta weksli są ustalane przez bank centralny i stanowią narzędzie do kontrolowania podaży pieniądza i stabilności cen. Wysokość stóp redyskonta weksli wpływa na decyzje banków komercyjnych dotyczące udzielania kredytów i inwestycji.

Rynkowe stopy procentowe


Stopy rynkowe to stopy procentowe, które są ustalane na rynku między kredytodawcami i kredytobiorcami, a nie przez rząd lub bank centralny. Są one używane jako wskaźnik kosztu kredytu lub pożyczki i są wyznaczane przez rynkowe warunki popytu i podaży. Niekiedy używa się także pojęcia realnej stopy procentowej, czyli stopy procentowej, która uwzględnia inflację. Jest to wskaźnik, który mówi, jak wiele pieniądza traci swoją wartość w czasie, w porównaniu z kosztem kredytu lub pożyczki. W przypadku realnej stopy procentowej inflacja jest odjęta od nominalnej stopy procentowej, dając bardziej rzeczywisty obraz kosztu kredytu lub pożyczki dla konsumenta.

Wpływ stopy procentowej na inwestycje

Wpływ stopy procentowej na inwestycje jest zmienny i zależy od wielu czynników, ale ogólnie niższe stopy procentowe oznaczają więcej pieniędzy dostępnych na rynku, co z kolei może prowadzić do wzrostu cen akcji i innych instrumentów inwestycyjnych. Jednocześnie, wyższe stopy procentowe mogą ograniczać popyt na inwestycje, ponieważ koszt kredytu jest wyższy, co powoduje mniejszą chęć do inwestowania.


Wzrost stóp procentowych może mieć negatywny wpływ na inwestycje, ponieważ oznacza on wyższe koszty kredytu, co powoduje mniejszą chęć do inwestowania. Wysokie stopy procentowe także odstraszają inwestorów od inwestowania w akcje i inne instrumenty finansowe, ponieważ powodują one wzrost kosztów kredytu i wpływają na płynność rynku. To z kolei może prowadzić do spadku wartości akcji i innych instrumentów inwestycyjnych, co jest niekorzystne dla inwestorów. Warto pamiętać, że wpływ wzrostu stóp procentowych na inwestycje może być różny w zależności od sytuacji gospodarczej i rynkowej.

Stopa procentowa – jak ją obliczać?

Stopa procentowa jest to wartość określająca wysokość oprocentowania kredytu lub depozytu w banku. Jest to wskaźnik wzrostu pieniędzy w stosunku do kwoty początkowej i jest używany do określenia kosztu kredytu lub zysku z lokaty. Stopa procentowa jest najczęściej wyrażana w procentach i jest stosowana do obliczenia odsetek.

Stopa procentowa jest obliczana jako stosunek rocznego oprocentowania do kwoty kredytu lub depozytu. Można ją wyrazić w formie wzoru matematycznego: stopa procentowa = (roczne oprocentowanie / kwota kredytu lub depozytu) * 100% Np. jeśli kwota kredytu wynosi 10 000 zł i roczne oprocentowanie wynosi 5%, stopa procentowa wynosi:

(500 / 10 000) * 100% = 5%.

Należy pamiętać, że stopa procentowa może być różna dla różnych kredytów i depozytów, w zależności od wielu czynników, takich jak ryzyko, długość okresu kredytowania lub depozytu itpZobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.