OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Podatek od zysków kapitałowych – nowe zasady rozliczania

W Nowym Roku uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą przygotować się na zmiany w rozliczeniach. Od 1 stycznia 2024 roku wchodzi bowiem w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadza ona nowe zasady naliczania podatku od zysków kapitałowych.


Co to oznacza dla uczestników funduszy oraz do kiedy mogą złożyć zlecenie odkupienia jednostek na starych zasadach? Więcej informacji poniżej.


Podatek od zysków kapitałowych - nowe zasady rozliczania

Zasady podatkowe obowiązujące do końca 2023 roku

Aktualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdy inwestor w funduszu inwestycyjnym zdecyduje się na wypłatę swoich środków, musi liczyć się z koniecznością uiszczenia podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19% od uzyskanej kwoty. Obowiązek ten spoczywa obecnie na towarzystwie funduszy inwestycyjnych, które działa w imieniu danego funduszu. Po otrzymaniu zlecenia od inwestora w sprawie odkupienia lub konwersji jednostek, towarzystwo funduszy oblicza uzyskany zysk oraz kwotę należnego podatku, a następnie przekazuje go do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Z jakimi zmianami musimy się liczyć od 2024 roku?

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązek uiszczenia tzw. podatku Belki zostanie przeniesiony z towarzystw funduszy inwestycyjnych na samych inwestorów. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą miały za zadanie wypłacić inwestorom pełną kwotę uzyskanych środków z transakcji, jeśli ci złożyli zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek. Zmiana ta, nie będzie dotyczyć jednak wypłat bez umorzenia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz wypłat środków z produktów emerytalnych.

W wyniku tych zmian, płatnikami podatku Belki staną się sami inwestorzy, którzy będą zobowiązani do samodzielnego odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. Choć może się wydawać, że zmiana ta wpłynie niekorzystnie na sytuację inwestorów, to warto podkreślić, że pozwoli im ona na jednoczesne dokonywanie kompensacji zysków oraz strat związanych z funduszami, a także innymi instrumentami finansowymi, jak np. odpłatne zbywanie lub nabycie udziałów i akcji. Wspomniana kompensacja będzie możliwa przez pięć kolejnych lat po roku, w którym inwestor otrzyma wypłatę z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.

Funkcjonowanie zmian w praktyce

Z uwagi na to, że nowelizacja zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, inwestorzy po raz pierwszy będą musieli rozliczyć podatek od zysków kapitałowych uzyskanych w roku 2024, co oznacza, że dokonają tego w 2025 roku. Dlatego też, aby przeprowadzić to w sprawny sposób towarzystwa funduszy inwestycyjnych przygotują osobno dla każdego funduszu w którym dany uczestnik złożył zlecenie odkupienia lub konwersji jednostek w ciągu roku kalendarzowego formularze PIT-8C.

Fundusze doręczą stosowne dokumenty do końca lutego 2025 roku. Następnie inwestorzy będą musieli dokonać rozliczenia podatkowego do 30 kwietnia 2025 roku.


Aby ułatwić inwestorom wywiązanie się z obowiązku podatkowego w formularzach PIT-8C, wskazane zostaną przychody i koszty związane z transakcjami na jednostkach uczestnictwa o których pisaliśmy powyżej. Następnie za pomocą formularzy uczestnicy funduszy, będą musieli wykazać osiągnięty zysk i kwotę należnego podatku, który będą zobowiązani uiścić w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Transakcje na “starych” zasadach – do kiedy?

Zlecenia odkupienia lub konwersji, złożone po 26 grudnia 2023 roku, zostaną zrealizowane po dniu 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że środki przekazane na konto inwestora w 2024 roku, będą podlegały już nowym zasadom podatkowym, które zawarte zostały w znowelizowanej ustawie o PIT.Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.