EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Czy wiesz? – Jak działają fundusze inwestycyjne

jak działają fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze

Jak oceniasz swoją wiedzę na temat oszczędzania pieniędzy, wiesz jak działają fundusze inwestycyjne? Będziesz mógł ją sprawdzić dzięki Jędrzejowi Janiakowi, który regularnie będzie odpowiadał na Wasze pytania i wątpliwości na temat funduszy inwestycyjnych oraz zmierzy się z najpopularniejszymi mitami na ich temat.

Zachęcamy do regularnego zaglądania oraz zadawania pytań naszemu ekspertowi.

+Fundusz inwestycyjny otwarty a zamknięty to istotna różnica? (kliknij i rozwiń)

+Czy wiesz, jak działają fundusze inwestycyjne “masterfeeder”? (kliknij i rozwiń)

+Nie wiesz jak działają fundusze? Pomożemy Ci! (kliknij i rozwiń)

+Raz kupiony fundusz nie musi być na zawsze? (kliknij i rozwiń)

+Lokowanie pieniędzy z programu Rodzina 500+ w fundusze to interesująca inwestycja? (kliknij i rozwiń)

+Inwestowanie w fundusze to dobrowolność wpłat i wypłat? (kliknij i rozwiń)

+Inwestowanie w fundusze w ramach IKE i IKZE może wiązać się z przywilejami podatkowymi? (kliknij i rozwiń)

+Czy wiesz, że fundusze to metoda na dywersyfikację inwestycji? (kliknij i rozwiń)

+Jak kupić fundusze inwestycyjne? (kliknij i rozwiń)

+Fundusz inwestycyjny może być alternatywą dla konta oszczędnościowego (kliknij i rozwiń)

+Jak działają fundusze inwestycyjne? Wystarczy 100 złotych żeby zacząć inwestować! (kliknij i rozwiń)

+Jak wybrać fundusze inwestycyjne? – o dokumentach KIID słów kilka. (kliknij i rozwiń)

Z mitami na temat inwestowania walczy:
Jędrzej Janiak
Analityk F-Trust


Jeżeli nie jesteś pewny jak inwestować w fundusze – napisz. Czekam na Twoją wiadomość!

Przeczytaj więcej: Jędrzej Janiak

Chcę otrzymywać wpisy z bloga “F-Trust radzi” w postaci newslettera (max. raz w tygodniu)

Nota prawna 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust SA.
F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Przedmiotowe materiały nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.