EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Dlaczego będzie warto inwestować w Europie?


Błażej Bogdziewicz. Zarządzający funduszem Caspar Akcji Europejskich

Unia Europejska to ostatnio gorący temat. Przede wszystkim w zakresie politycznym. Po szoku wywołanym wynikami referendum „Brexit” obecnie wchodzi w okres negocjacji i faktycznych ustaleń, a w mediach coraz częściej słychać zlepki słowa „exit” z nazwami kolejnych krajów.

Spekulacjom na ten temat sprzyja tegoroczny kalendarz wyborczy w Europie oraz nasilenie się negatywnych opinii na temat funkcjonowania unijnej administracji, które dodatkowo napędzane jest problemem emigracyjnym. Pierwszy sprawdzian siły antyunijnych sentymentów już za nami. Holendrzy nie dali się ponieść tej narracji, choć siły skrajnej prawicy zwiększyły swój stan posiadania w tamtejszym parlamencie. Z racji kolejnych europejskich wyborów parlamentarnych – najbliższe odbędą się we Francji i Niemczech – temat będzie w mediach wałkowany jeszcze długo, co powoduje, że mniej mówi się o gospodarce. A to właśnie tam należy spojrzeć, żeby sprawdzić, czy Europa jest właściwym kierunkiem inwestycyjnym.

Gospodarka europejska jest porównywana do amerykańskiej. Widać to przede wszystkim przy lustrowaniu działań FED i Europejskiego Banku Centralnego, papierkiem lakmusowym w tym przypadku wydaje się kurs waluty euro do dolara.

Kolejne programy luzowania ilościowego początkowo pomagały gospodarce amerykańskiej również za pomocą słabego dolara. To jednocześnie nieco przeszkadzało eksporterom europejskim. Natomiast po zakończeniu programów skupu aktywów, stała się rzecz odwrotna – dolar wyraźnie się umocnił względem euro.

Na tym polu wydaje się, że Amerykanie są o kilka kroków do przodu, gdyż właśnie zrobili trzeci już krok na ścieżce podwyższania stóp procentowych. W Europie do niedawna nawet w komentarzach nie było słychać o podwyżkach. Zmiana nastąpiła w ostatnich tygodniach, gdy na rynek zaczęły przedostawać się tzw. plotki o możliwym podwyższeniu stopy depozytowej. Podobne przesunięcie było również w uruchamianiu programów skupu aktywów i jego efektach. Poza przesunięciem czasowym, różnice widać również w szybkości jego działania. Przyczyniła się do tego m.in. odmienna struktura finansowania gospodarki. W USA mniej więcej 30% gospodarki finansują banki, a resztę rynek kapitałowy. W Europie na odwrót. To spowodowało, że Stany Zjednoczone szybciej „uporządkowały” bilanse po kryzysie finansowym, a w Europie – nie dość, że zaczęło się to później – to do tego trwało trochę dłużej. Różnicę w efektach widać, chociażby po wskaźnikach bezrobocia…


Porównanie wskaźników PMI oraz bezrobocia dla gospodarki USA i EU. Opracowanie własne.

Jeżeli więc przyjąć założenie o czasowym przesunięciu wydarzeń gospodarczych między USA a gospodarką europejską i jeśli choć część z nich się powtórzy, to warto się zastanowić, jak można na tym zarobić. Jedną z możliwości skorzystania z poprawiającej się kondycji europejskiej gospodarki jest wybór dobrego, operującego w tym regionie funduszu akcji.


Zestawienie wyników za 12 miesięcy (04.04.2016 – 04.04.2017) w grupie funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych. Źródło: analizy.pl

O to, jaki jest pomysł na funkcjonalnie tego funduszu i skąd taka różnica w wynikach, zapytałem Błażej Bogdziewicza.

– Dobre spółki, rozsądnie wycenianie, które mają przyszłość, przewagi konkurencyjne i są dobrze zarządzane – mówi Błażej Bogdziewicz, zarządzający funduszem Caspar Akcji Europejskich. –Poszukiwania spółek do portfela to nie tylko śledzenie ich wyników i dokonywanie wycen, to przede wszystkim spotkania z zarządami. Tych spotkań – przy różnych okazjach – jest w roku nawet 500! W przeciwieństwie do funduszy uniwersalnych, które w dużej mierze odzwierciedlają skład indeksów giełdowych. W moim funduszu nie znajdzie się spółka tylko dlatego, że jest duża, albo dlatego, że jest w benchmarku – dodaje Bogdziewicz.

Filozofia inwestowania w Caspar TFI jest widać wspólna. W niezależnych TFI, w którym główni zarządzający są również akcjonariuszami, jest miejsce na odwagę w doborze spółek i realizacji pomysłów inwestycyjnych. Wszystko w imię wspólnego interesu klientów i akcjonariuszy.

Zaprezentowany fundusz Caspar Akcji Europejskich możesz nabyć na Platformie Funduszy:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 5
5

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik

Przeczytaj także:


*Niniejszym informujemy, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI. Fundusze inwestycyjne oferowane przez Caspar TFI nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz dokumentem kluczowych informacji dla inwestorów odpowiedniego funduszu inwestycyjnego Caspar TFI. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej www.caspar.com.pl, w siedzibie Caspar TFI lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest na ww. internetowej. Na stronie internetowej www.caspar.com.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

TAGI: caspar tfi,