EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

„Polska, Europa, Świat?” – gdzie inwestować i jak wybrać fundusz dla siebie?

Zarządzający Caspar TFI
Zarządzający funduszami inwestycyjnymi w Caspar TFI: Piotr Przedwojski, Błażej Bogdziewicz, Andrzej Miszczuk, Piotr Rojda.

W cyklu artykułów pt. „Polska, Europa, Świat”, w najbliższych miesiącach, przedstawimy trzy różne koncepcje na funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego (na tej podstawie pokażemy jak wybrać fundusz dla siebie), za którymi stoją zarządzający Caspar TFI: Piotr Przedwojski, Błażej Bogdziewicz, Andrzej Miszczuk oraz Piotr Rojda. To właśnie ich strategie realizowane są odpowiednio w funduszach, które będziemy szczegółowo omawiać.

W otaczającym nas świecie jest wiele możliwości i miejsc, które starają się przyciągnąć uwagę, a w efekcie przede wszystkim kapitał inwestorów. Rewolucja technologiczna sprawiła, że z łatwością można jednocześnie inwestować na każdym krańcu świata. Ta łatwość to również pewna pułapka obfitości, bo poza możliwością zawarcia transakcji trzeba jeszcze dokładnie wiedzieć jaką strategię przyjąć, w co zainwestować i na czym polegać. Możliwości transakcyjne jakimi dysponują zarządzający funduszami inwestycyjnymi przekładają się również na szerokość ich ofert. Dzięki F-Trust możesz wybierać z ponad 1000 funduszy inwestycyjnych. Tylko jak to zrobić, żeby osiągnąć zamierzony cel?

Za każdym razem odpowiadamy: „zanim zdecydujesz jak wybrać fundusz dla siebie, zrozum skąd ma wziąć się zysk, którego oczekujesz.

W F-Trust naszą misją jest pomagać inwestować, dlatego, podczas naszej współpracy z towarzystwami funduszy inwestycyjnych staramy się zrozumieć ich pomysł na strategię inwestycyjną oraz poznać osoby, które stoją za poszczególnymi funduszami. Zarządzający, który prowadzi autorski fundusz i ma jasno sprecyzowaną wizję na jego działanie, to bardzo cenny argument, który bierzemy pod uwagę przy selekcji funduszy do naszych cyklicznych materiałów i portfeli modelowych.

Całość naszej pracy przy selekcji funduszy ma zachęcić do nieco innego spojrzenia na ranking funduszy inwestycyjnych i w efekcie bardziej świadome inwestowanie.

Doskonałe wyniki nie są domeną tylko dużych i globalnych graczy.

Doskonałym przykładem jest Caspar TFI, niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego trzy autorskie fundusze operujące na różnych rynkach osiągnęły w ostatnim roku doskonałe wyniki.

caspar tfi porównanie wyników 2016

Caspar Akcji Polskich – skoncentrowany na polskim rynku subfundusz akcyjny, w którym selekcja spółek oparta jest na dogłębnej analizie fundamentalnej;

Caspar Akcji Europejskich – subfundusz akcyjny o szerszym zasięgu geograficznym obejmującym Europę, zarówno środkową, jak i zachodnią;

Caspar Globalny – fundusz funduszy, bazujący na globalnej alokacji aktywów.

Trzy różne fundusze na trzech różnych rynkach. W naszych kolejnych artykułach przyjrzymy się co stoi za dobrymi wynikami, jakie autorskie pomysły są realizowane i co, zdaniem samych zarządzających, wyróżnia ich fundusz na tle rynku.

Efekty know-how w Caspar TFI już teraz możesz sprawdzić na Platformie Funduszy F-Trust. Wystarczy, że założysz darmowe konto.

Wyniki omawianych funduszy Caspar TFI za rok 2016 wyglądają imponująco*:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 5
5

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik

PROMOCJA F-TRUST

Do 31 grudnia 2017 nabywanie funduszy Caspar TFI za pośrednictwem Platformy Funduszy F-Trust odbywa się bez opłat dystrybucyjnych.

Otwórz darmowe konto (potrzebujesz do tego jedynie adresu email i 1 minuty wolnego czasu) i dokonuj transakcji z kodem promocyjnym.

OTO TWÓJ KOD

YPT5D3

(Kod wpisz na pierwszym kroku zakupów w „Koszyku” w pole: “Masz kod promocyjny?”):

OTWÓRZ DARMOWE KONTO
 
dowiedź się więcej o Platformie

 

* Niniejszym informujemy, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Źródłem danych są własne obliczenia Caspar TFI. Fundusze inwestycyjne oferowane przez Caspar TFI nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze inwestycyjne, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego oraz dokumentem kluczowych informacji dla inwestorów odpowiedniego funduszu inwestycyjnego Caspar TFI. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej www.caspar.com.pl, w siedzibie Caspar TFI lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest na ww. internetowej. Na stronie internetowej www.caspar.com.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.