OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Czy możliwe są inwestycje bez ryzyka? – Jak bezpiecznie inwestować?

Czy istnieją bezpieczne inwestycje bez ryzyka? Czy można skutecznie zabezpieczyć swoje finanse przed nieoczekiwanymi zmianami na rynku? Te pytania z pewnością zadaje sobie niejeden inwestor. Podejmując decyzje inwestycyjne zawsze musimy liczyć się z określonym ryzykiem. Warto wiedzieć, że istnieją jednak pewne strategie, które pozwalają wspomniane ryzyko zminimalizować. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym poradniku.


Czy możliwe są inwestycje bez ryzyka? - Jak bezpiecznie inwestować?

Czym jest ryzyko inwestycyjne?

Ryzyko inwestycyjne można zdefiniować jako możliwość wystąpienia strat wynikających z różnic między oczekiwanymi a rzeczywistymi wynikami inwestycji. Wszystkie inwestycje niosą za sobą pewne ryzyko, czy to związane z wahaniami rynku, zmianami politycznymi, czy nawet globalnymi kryzysami ekonomicznymi. Istotą zarządzania ryzykiem inwestycyjnym jest identyfikacja tych niepewności i opracowanie strategii, które pozwolą zminimalizować potencjalne straty, a tym samym zwiększyć szanse na osiągnięcie celów inwestycyjnych.

Jak zminimalizować ryzyko inwestycyjne?

Dywersyfikacja – inwestowanie w różne klasy aktywów, branże czy regiony geograficzne.

Długoterminowe planowanie – im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym mniejsze znaczenie mają krótkoterminowe wahania rynkowe.

Regularna analiza i ocena portfela – dostosowywanie inwestycji do zmieniających się warunków rynkowych oraz osobistych możliwości finansowych.

Inwestycje o niskim stopniu ryzyka

Warto wiedzieć, że w świecie finansów każda forma inwestowania niesie za sobą pewne ryzyko. Nawet rozwiązania, które zazwyczaj uchodzą za najbardziej stabilne, mogą w pewnych okolicznościach przynieść niepewne rezultaty. Na poziom ryzyka wpływają różne czynniki, takie jak fluktuacje rynkowe, inflacja, zmiany w stopach procentowych czy niespodziewane wydarzenia gospodarcze.

Pomimo tego, istnieją jednak stosunkowo bezpieczne inwestycje o niskim ryzyku, które oferują relatywnie pewny zysk oraz większą ochronę kapitału. Choć charakteryzują się one niższym potencjałem dochodowym, to warto wiedzieć, że są to zazwyczaj inwestycje o mniejszej zmienności i niższym ryzyku straty.

Obligacje skarbowe – inwestycje wspierane przez Państwo

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które emitowane są w serii przez Ministra Finansów i oferowane do sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą. W momencie nabycia obligacji, Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w przyszłości. Oprocentowanie obligacji skarbowych może występować w postaci dyskonta lub odsetek. Instrumenty te mogą być sprzedawane na rynku pierwotnym: 1) z dyskontem, 2) według wartości nominalnej, 3) powyżej wartości nominalnej.

Obligacje skarbowe są uważane za inwestycje dość bezpieczne, zwłaszcza dla osób, które mogą zainwestować kapitał na dłuższy czas. Często oferują one wyższe stopy zwrotu niż tradycyjne lokaty bankowe, co sprawia, że stanowią atrakcyjną opcję dla inwestorów szukających stabilnych rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że wartość obligacji skarbowych może być podatna na zmiany stóp procentowych oraz sytuację gospodarczą.

Przeczytaj również: Fundusz obligacji a Obligacje Skarbu Państwa – podstawowe różnice

Konta emerytalne (IKE i IKZE) – oszczędzanie długoterminowe

IKE/IKZE to opcje dla osób myślących o długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę. Oferują one korzyści podatkowe oraz możliwość lokowania środków w różne instrumenty finansowe. IKE i IKZE pozwalają na zbudowanie solidnego zabezpieczenia na przyszłość, dywersyfikację portfela inwestycyjnego, a także uzyskania potencjalnie wyższych zysków w dłuższym okresie czasu. Jest to niewątpliwie jeden z lepszych sposobów na bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem.

Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE oraz aktualne limity wpłat znajdziecie na naszej stronie: Szczegóły na temat IKE i IKZE

Nieruchomości – bezpieczna przystań dla inwestorów

Inwestowanie w nieruchomości, mimo różnych opinii, od lat uważane jest za jedno z stosunkowo najbezpieczniejszych rozwiązań. Dla wielu inwestorów inwestowanie w nieruchomości jest atrakcyjne z tego względu, że ich wartość wzrasta zazwyczaj z biegiem lat, a to daje pewną gwarancję długoterminowej stabilności finansowej. Poza tym nieruchomości mogą przynosić także pasywny dochód z wynajmu, co stanowi dodatkowy benefit tej formy inwestycji. Warto mieć jednak na uwadze to, że skuteczne inwestowanie w nieruchomości wymaga gruntownej znajomości rynku oraz przemyślanych działań.

Złoto – stabilność i bezpieczeństwo

Inwestowanie w złoto, zarówno w postaci zdematerializowanej (sztabki, monety), jak i papierowej (kontrakty futures, ETFy), jest postrzegane jako relatywnie bezpieczna forma lokowania kapitału. Jest to inwestycja, która charakteryzuje się nie tylko stosunkowo niskim poziomem ryzyka, ale co ważniejsze utrzymuje swoją wartość w okresach kryzysów gospodarczo-politycznych. Złoto uznawane jest także za skuteczną ochronę przed inflacją, co jeszcze bardziej zwiększa jego atrakcyjność.

Bezpieczne inwestycje – mit czy rzeczywistość?

Inwestycje bez ryzyka to raczej mit niż rzeczywistość. Każda inwestycja wiąże się z pewnym poziomem niepewności, ale dzięki znajomości określonych strategii można to ryzyko znacznie zminimalizować. Najważniejsze jest zrozumienie, że umiejętne zarządzanie ryzykiem, jest dużo lepszym rozwiązaniem niż jego unikanie. Takie podejście pozwala na osiąganie zysków, nawet w niepewnym środowisku finansowym.Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.