EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Zaprezentowana poniżej wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych prezentuje fundusze inwestycyjne dostępne są w ofercie F-Trust. Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy.

‌‌

W F-Trust możesz inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem Platformy Funduszy (przez internet bez wychodzenia z domu), podczas bezpłatnych spotkań z naszymi doradcami, przez telefon lub w jednej z naszych placówek dowiedź się więcej

‌‌

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
BGF World Bond A2 Acc EUR (H) (EUR) Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.87%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Bond A2 Acc USD (USD) Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +1.12%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Bond A2RF Acc GBP (H) (GBP) Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.93%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) Akcyjne 6 Energia i spółki użyteczności publicznej Globalny +2.84%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Energy A2 Acc EUR (H) (EUR) Akcyjne 6 Energia i spółki użyteczności publicznej Globalny +2.29%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Energy A2 Acc USD (USD) Akcyjne 6 Energia i spółki użyteczności publicznej Globalny +2.59%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Financials A2RF Acc EUR (EUR) Akcyjne 6 Finanse Globalny +3.57%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Financials A2RF Acc USD (USD) Akcyjne 6 Finanse Globalny +3.39%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Gold A2 Acc EUR (EUR) Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +9.76%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Gold A2 Acc EUR (H) (EUR) Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +9.47%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Gold A2RF Acc USD (USD) Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +9.53%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Healthscience A2 Acc EUR (EUR) Akcyjne 6 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalny +3.26%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Healthscience A2 Acc USD (USD) Akcyjne 5 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalny +3.05%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Mining A2 Acc EUR (EUR) Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +6.23%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Mining A2 Acc EUR (H) (EUR) Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +5.83%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Mining A2 Acc PLN (H) (PLN) Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +5.9%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Mining A2 Acc USD (USD) Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +6.06%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Technology A2 Acc EUR (EUR) Akcyjne 6 Zaawansowane technologie Globalny +5.97%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Technology A2 Acc GBP (GBP) Akcyjne 6 Zaawansowane technologie Globalny +7.23%
2019-07-17
Szczegóły
BGF World Technology A2 Acc USD (USD) Akcyjne 5 Zaawansowane technologie Globalny +5.77%
2019-07-17
Szczegóły
BPS AKCJI (KAT.A) Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +2.34%
2019-07-12
Szczegóły
BPS Dłużny Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.19%
2019-07-12
Szczegóły
BPS Konserwatywny (KAT.A) Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.12%
2019-07-12
Szczegóły
BPS Momentum Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +3.69%
2019-07-12
Szczegóły
BPS OBLIGACJI (KAT.A) Dłużne 3 Dłużne polskie uniwersalne długoterminowe Polska +0.24%
2019-07-12
Szczegóły

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych – ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO

Nie wiesz co to są fundusze inwestycyjne? Fundusze inwestycyjne jak to dział

Nota prawna 
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej, ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego funduszu.