EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – styczeń 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Pierwszy miesiąc nowego roku generalnie był udany dla wielu sektorów funduszy akcyjnych. Prym wiodły spółki wzrostowe, ale co ciekawe w rankingu przeplatają się one z funduszami z Europy, Turcji czy nawet polskich „misiów”. W porównaniu do poprzedniego rankingu najbardziej widoczny jest brak funduszy azjatyckich rynków wschodzących, ale to właśnie tam największe żniwo zbiera koronawirus.

Szerokość wzrostów bardzo cieszy, bo zdaje się to potwierdzać nasze ustalenia dotyczące miejsca w cyklu gospodarczym, a tym samym oczekiwania na odbicie gospodarcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Jeżeli zatem epidemię wirusa uda się w najbliższych tygodniach zahamować, to będzie to pozytywny sygnał na rynków akcyjnych, a przecenione fundusze z rynków azjatyckich mogą ponownie zagościć wśród tych z najlepszymi stopami zwrotu w ujęciu miesięcznym. Przed nami pierwsza porcja tegorocznych danych makroekonomicznych, a wnioski z analizy przedstawimy w następnym Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu styczeń 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Spółek Wzrostowych A +10.18% +27.92% szczegóły funduszu
Rockbridge Dywidendowy +8.78% +22.76% szczegóły funduszu
Rockbridge Subfundusz Selektywny +7.22% +12.81% szczegóły funduszu
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A +6.90% +23.33% szczegóły funduszu
Generali Akcje Turcja +5.74% +2.06% szczegóły funduszu

*31.12.2019 -31.01.2020 **31.01.2019 – 31.01.2020

Ranking funduszy inwestycyjnych styczeń 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu styczeń 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF European Focus A2 Acc USD (USD) +9.46% +20.00% szczegóły funduszu
BGF World Technology A2 Acc EUR (EUR) +7.80% +40.32% szczegóły funduszu
BGF US Growth A2 Acc EUR (EUR) +6.53% +30.84% szczegóły funduszu
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (EUR) +5.27% +28.73% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (EUR) +4.48% +16.04% szczegóły funduszu

*31.12.2019 -31.01.2020 **31.01.2019 – 31.01.2020

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.12.2019r. do 31.01.2020r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.12.2019r. do 31.01.2020r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.