EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – marzec 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Marzec upłynął pod znakiem ogromnych spadków na rynkach akcyjnych i surowcowych. Towarzyszyła im ogromna zmienność i nerwowość, choć ostatni tydzień przyniósł silne wzrosty, to i tak w skali miesiąca zwycięzcami stały się fundusze, które w całości lub w części swojego portfela obstawiają spadki na rynkach akcji.

Podium uzupełniają fundusze oparte o dług skarbowy, w szczególności ten zza oceanu. Ciągle rosnące dzienne wskazania nowych wykrytych przypadków koronawirusa nie zachęcają do optymizmu. Prezydent Trump powoli oswaja społeczeństwo z liczbą ponad 100 tysięcy zgonów, kiedy aktualnie jest ich „zaledwie” 5000. Na rynek spływają już powoli dane makroekonomiczne, które pokazują pierwsze efekty pandemii i zamknięcia dużej części globalnej gospodarki. Na wnioski z analizy tych danych zapraszamy do Barometru F-Trust w połowie następnego tygodnia.

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu marzec 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus short +7,63% +36,24% szczegóły funduszu
Ipopema Short Equity A +7,35% +33,59% szczegóły funduszu
Skarbiec Market Neutral +2,92% -0,72% szczegóły funduszu
Caspar Stabilny A +2,51% +4,34% szczegóły funduszu
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +1,04% +3,92% szczegóły funduszu

*28-02-2020 – 31-03-2020 **29-03-2019 – 31-03-2020

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu marzec 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) +9,61% -0,14% szczegóły funduszu
BGF US Government Mortgage A2 Acc USD (USD) +1,99% +6,93% szczegóły funduszu
FTIF Franklin US Government Fund N (Acc) (USD) +1,57% +5,17% szczegóły funduszu
FF – US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) +0,17% +11,14% szczegóły funduszu
Schroder ISF US DOLLAR Liquidity USD A1 ACC +0,14% +1,94% szczegóły funduszu

*28-02-2020 – 31-03-2020 **29-03-2019 – 31-03-2020

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.02.2020r. do 31.03.2020r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.02.2020r. do 31.03.2020r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.