X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje)

KUP

Wartość jednostki:
56.73 PLN
data wyceny: 2021-10-15

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -2.11%

Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje)

OPIS FUNDUSZU

Subfundusz lokuje swoje środki głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz zajmuje krótkie pozycje w Instrumentach Pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20. Subfundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz będzie zajmował pozycje krótkie w Instrumentach Pochodnych poprzez sprzedaż kontraktów terminowych w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego. Zajmowanie pozycji długich będzie dokonywane wyłączenie w celu zamknięcia lub ograniczenia istniejącej pozycji krótkiej netto w danym Instrumencie Pochodnym poprzez zajęcie pozycji przeciwstawnej tj. w drodze nabywania kontraktów terminowych. Dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu mogą stanowić od 0 % do 80 % wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz może także lokować aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe wskazane w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO. Subfundusz może nabywać dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz inne podmioty. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2012-12-21

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 6

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Polska

Minimalna pierwsza wpłata: 20000 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 5000 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust