EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – kwiecień 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Kwiecień to kontynuacja odbicia zapoczątkowanego w połowie marca. Niemniej zdecydowanym tematem numer jeden okazało się złoto, a właściwie to akcje spółek je wydobywających. To właśnie one są przedmiotem zainteresowania większości funduszy z zestawienia. Co ważne: wynik robi wrażenie również w okresie 12 miesięcy.

Zestawienie uzupełniają fundusze inwestujące w akcje spółek z sektora energetycznego. Dla tych spółek póki co jest to jedynie odbicie, co widać po wynikach w skali całego roku. W ślad za informacjami o 30 tysiącach nowych rachunkach maklerskich w Polsce, poszły notowania małych i średnich spółek. Dzięki temu wśród funduszy polskich znalazły się również te inwestujące w polskie „misie”. O trwałości tej tendencji przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Więcej o inwestowaniu w złoto poprzez fundusze inwestycyjne porozmawiamy już w przyszłym tygodniu na webinarze F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu kwiecień 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Esaliens Gold +29.29% -38.54% szczegóły funduszu
Allianz Global Metals and Mining +28.29% -13.48% szczegóły funduszu
Quercus lev +25.00% -55.37% szczegóły funduszu
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A +24.89% +24.86% szczegóły funduszu
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek +24.53% -7.28% szczegóły funduszu

*30.03.2020 do 30.04.2020, **30.04.2019 do 30.04.2020

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu kwiecień 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) +46.81% -53.73% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) +36.78% +55.36% szczegóły funduszu
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) +36.21% +46.05% szczegóły funduszu
BGF World Gold A2 Acc EUR (EUR) +35.20% +58.87% szczegóły funduszu
Franklin Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) +33.60% -40.67% szczegóły funduszu

*30.03.2020 do 30.04.2020, **30.04.2019 do 30.04.2020

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.03.2020r do 30.04.2020r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.03.2020r do 30.04.2020r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.