EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2017

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2017Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Końcówka roku przebiegła pod dyktando słabnącego dolara. Efekty tego widoczne są w wynikach funduszy w grudniu, gdzie znajdziemy pozycje związane z surowcami oraz rynkami wschodzącymi, które często zachowują się odwrotnie do amerykańskiej waluty.

Dla wielu funduszy wynik grudniowy znacząco zmienił roczną stopę zwrotu, w szczególności widać to po rynku tureckim czy funduszach związanych z surowcami energetycznymi. W przypadku Turcji na całoroczny wynik funduszy na pewno niekorzystnie wpłynęło ponad 20% umocnienie się złotówki względem tamtejszej liry. Nieco lepiej cały rok zachowywały się surowce związane wydobyciem metali przemysłowych oraz węgla, które kontynuują wzrosty od dołka z początku 2016 roku. Wyniki funduszy inwestycyjnych z grupy surowców zdają się potwierdzać nasze poglądy na temat miejsca w cyklu koniunkturalnym. Kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na decyzje władz monetarnych i tym samym na ruchy walutowe mogą być dane o przyspieszające inflacji.

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2017 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu grudzień 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
UniAkcje: Turcja +14.83% +11.36% szczegóły funduszu
Quercus Turcja +12.25% +20.65% szczegóły funduszu
Caspar Akcji Tureckich A +11.76% +4.89% szczegóły funduszu
Esaliens Globalnych Zasobów +7.64% +7.84% szczegóły funduszu
Allianz Global Metals and Mining +6.38% +16.74% szczegóły funduszu

*29 listopada 2017 – 29 grudnia 2017, **29 grudnia 2016 – 29 grudnia 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2017 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu grudzień 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy Fund A (Acc) (USD) +9.16% -9.13% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD) +9.15% -0.97% szczegóły funduszu
FTIF Templeton Africa Fund A (Acc) (USD) +8.52% +25.85% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Mining Fund A2 (Acc) (USD) +8.19% +33.11% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Energy Fund A2 (Acc) (USD) +7.24% -0.64% szczegóły funduszu

*29 listopada 2017 – 29 grudnia 2017, **29 grudnia 2016 – 29 grudnia 2017

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.11.2017r. do 29.12.2017r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.11.2017r. do 29.12.2017r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.