EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – czerwiec 2018

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W czerwcu w dalszym ciągu jedynie amerykańskie spółki wzrostowe dostarczały pozytywne stopy zwrotu, choć już w mniejszej skali niż w maju.

Polski rynek akcji niestety zbliża się już do 20% spadku od ostatniego szczytu, stąd ponownie w rankingu pojawiają się fundusze typu „short”, czyli zarabiające na spadkach. Wśród funduszy zagranicznych zestawienie uzupełniają fundusze inwestujące w spółki z sektora energii, których wyniki związane są z powracającą do wzrostów ropą naftową. Warto mieć na uwadze, że stopy zwrotu funduszy zagranicznych w walutach obcych podawane są w przeliczeniu na złotówkę. Czerwiec to czas, kiedy nasza waluta ulegała dalszemu osłabieniu, zatem gdy z wyniku zdejmiemy zmianę kursu walutowego, to widzimy, że poza wspomnianymi wcześniej sektorami spółek wzrostowych oraz energetycznych, nie było za wiele możliwości do zarobienia.


Zapisz się do newslettera i otrzymuj wpisy Szkoły Inwestycyjnej (Ranking Funduszy, Raport Miesięczny, Barometr Gospodarczy), wpisy z naszego bloga oraz informacje o aktualnych promocjach na maila!


Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu czerwiec 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Esaliens Okazji Rynkowych+6,86%+13,76%szczegóły funduszu
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje)+3,27%+5,15%szczegóły funduszu
Quercus short+3,21%+5,87%szczegóły funduszu
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych+3,14%+9,25%szczegóły funduszu
Skarbiec Market Opportunities+1,47%+13,53%szczegóły funduszu

*29 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. **29 czerwca 2017 r. – 29 czerwca 2018 r.


Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu czerwiec 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy Fund A (Acc) (USD)+4,30%+26,38%szczegóły funduszu
BlackRock GF World Energy Fund A2 (Acc) (USD)+3,42%+25,08%szczegóły funduszu
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (USD)+3,30%+7,60%szczegóły funduszu
Fidelity Funds American Growth Fund A (Acc) (USD)+3,22%+18,81%szczegóły funduszu
Fidelity Funds Global Property Fund A (Acc) (USD)+2,82%+5,88%szczegóły funduszu

*29 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. **29 czerwca 2017 r. do 29 czerwca 2018 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-TrustPortfele modelowePlatforma FunduszyNewsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.05.2018 do 29.06.2018. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.05.2018 do 29.06.2018. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.