EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe październik 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – PAŹDZIERNIK 2020

Weszliśmy w ostatni kwartał tego szczególnego roku. Jednocześnie mamy okres publikacji wyników przez spółki, które na pewno dadzą więcej informacji na temat kondycji gospodarki. Nie będzie to jednak spokojny okres dla inwestorów. O zmienność na pewno zadba prezydent Trump i końcówka kampanii wyborczej w USA, a także wprowadzane lokalne restrykcje związane z drugą falą epidemii. Dane gospodarcze wyglądają dobrze, w szczególności przemysłowe. Zdecydowanie mocniej pod względem gospodarki, jak i liczby zakażeń wyglądają Chiny.

Zakładamy, że właśnie tam, jak i do całej grupy krajów wschodzących, mogą w przyszłości płynąć pieniądze inwestorów, w ślad za tym widzielibyśmy dalsze osłabienie dolara amerykańskiego. O pozytywnym znaku dotyczącym aktywności gospodarczej możemy mówić w kontekście zachowania się cen miedzi. Warto pamiętać, że czynnikiem decydującym o jej cenie jest przede wszystkim popyt z Chin. Do pełni obrazu obecnej sytuacji na rynkach warto dodać, że cały czas nie notujemy pozytywnych napływów do rynków akcji, a średnia alokacja w akcje wśród inwestorów instytucjonalnych jest poniżej średniej. Wzrost rentowności na długu amerykańskim może zaboleć posiadaczy obligacji, a tym samym wzmocnić presję na poszukiwanie zysków na innych aktywach. Rynki akcyjne wydają się być naturalną odpowiedzią na tym etapie cyklu gospodarczego. Warto zatem uzbroić się w cierpliwość i odporność na wahania cenowe i korzystać z fazy ożywienia gospodarczego.

Poniżej prezentujemy nasze szczegółowe preferencje dotyczące alokacji w poszczególne klasy aktywów, uwzględniające także podział geograficzny:


PORTFELE DORADZANE – PAŹDZIERNIK 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel dorzucił 1,38% do wyniku w ostatnim miesiącu. Co ważne, wszystkie składowe portfela pozytywnie dołożyły się do tego wyniku. Korygujemy jedynie pozycję w ramach funduszy Allianz Pimco, gdzie zmieniamy pozycję do głównego rozwiązania jakim jest Allianz Pimco Income. W agresywnej części portfela zostajemy po stronie akcji europejskich i amerykańskich.

Zrównoważony

Komentarz:

Wynik w ostatnim miesiącu to 1,71%. Wszystkie składowe portfela pozytywnie dołożyły się do wyniku. Widząc potencjał po stronie azjatyckich rynków wschodzących, zmieniamy w części agresywnej portfela Skarbiec III Filar na fundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:

Portfel wzrósł w ostatnim miesiącu o ponad 4,70%. Największe wzrosty odnotowały fundusze Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Caspar Globalny. Widzimy potencjał na azjatyckich rynkach wschodzących, ale obecna pozycja nie spełnia naszych oczekiwań i zamieniamy ją na Skarbiec Emerging Markets Opportunities.

Agresywny

Komentarz:

Wciąż nie mamy pełnej alokacji. Część akcyjna wynosi mniej więcej 87%. Zostawiamy obrane kierunki, w których dominują rynki rozwinięte, a największą pozycją są spółki europejskie. Zmieniamy fundusze na rynki wschodzące, Esaliens Akcji Azjatyckich zmieniamy na Skarbiec Emerging Markets Opportunities.

Portfel Specjalistyczny – październik 2020

W tym miesiącu kilka istotnych zmian. Realizujemy zysk na funduszu Schroder ISF Global Energy Transition i otwieramy pozycję na małych spółkach z Japonii (Fidelity Funds Japan Smaller Companies). Po stronie dłużnej zamykamy pozycje na globalnych obligacjach wysokiego dochodu i otwieramy pozycję opartą o dług powiązany z inflacją. Struktura dług/akcje wynosi 33/67.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.