EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe maj 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – MAJ 2020

Kolejny miesiąc odreagowywania marcowej wyprzedaży za nami. Rozjazd między obrazem płynącym z realnej gospodarki, a tym pisanym na rynkach akcyjnych jeszcze bardziej się powiększa. Sytuację pandemiczną w ujęciu globalnym obrazują następująca informacja z 21 maja br. – ponad 106 tysięcy nowych zakażeń, co jest najwyższym wskazaniem od początku epidemii.

Tym razem głównymi ogniskami są Rosja i Brazylia, które w dosyć szybkim tempie gonią USA, gdzie liczba zakażonych przekroczyła 1,5 miliona, a liczba zgonów dobija do 100 tysięcy. Fakt, że choroba dalej się rozwija, a także potencjalne nadejście nowej fali, czy też sygnały o mutacjach wirusa, każą zachować umiarkowaną ostrożność. Sytuacji nie poprawia też wizja pogłębienia się sporu na linii Chiny – reszta świata w kontekście zarówno śledztwa w sprawie wirusa, jak i powrotu mocy wytwórczych do krajów macierzystych. W Europie, gdzie sytuacja wyraźnie się poprawia, widać próby odbudowania sentymentu. Wskaźniki PMI dla Strefy Euro wyraźnie odbijają. PMI Composite dla tego regionu – w ślad za łagodzeniem restrykcji – wzrósł z 13,6 punktów w kwietniu do 30,5 w maju. Na giełdach wzrosty zawdzięczamy w dużej mierze nowym klientom detalicznym, którzy tłumnie zabrali się do otwierania rachunków maklerskich. Nasze portfele, mimo stosunkowo defensywnego nastawienia, kontynuowały odbudowę wyniku. Pozostajemy na naszych pozycjach i nie zmieniamy przyjętych założeń, tylko w portfelach o wyższym profilu ryzyka dokładamy niewielki udział funduszy opartych o złoto.

PORTFELE DORADZANE – MAJ 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Ostatni miesiąc to 0,79% wzrostu wartości jednostki portfela. Duży udział miały Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Acc EUR oraz Caspar Stabilny. Pozytywnie również zachował się dodany w ostatnim miesiącu Skarbiec Market Neutral. W tym miesiącu nie dokonujemy zmian, mając na uwadze, że portfel ten jest przeznaczony dla osób o stosunkowo niewielkiej akceptacji ryzyka.

Zrównoważony

Komentarz:

Ostatni miesiąc to ponad 1,5% wzrostu wartości jednostki portfela. Największy udział we wzroście miał Caspar Globalny oraz dodany w ostatnim miesiącu AXA Globalnej Makroalokacji. Dobrze też zachował się fundusz oparty o azjatyckie obligacje Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Acc EUR. W tym miesiącu zostajemy na obranych pozycjach, nie zmieniamy też struktury portfela.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:
W ostatnim miesiącu portfel zyskał 3,4%, a największy udział w wyniku miał Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Caspar Globalny. W tym miesiącu otwieramy niewielką pozycję w funduszu odzwierciedlającym ceny złota – Generali Złota i utrzymujemy defensywny charakter portfela.

Agresywny

Komentarz:

Portfel odrobił kolejne 5% w ostatnim miesiącu. Największy udział we wzroście miał Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Caspar Globalny. Na skutek ostatnich zmian portfel dosyć istotnie się skoncentrował, także w tym miesiącu z największej pozycji Skarbiec Market Neutral zdejmujemy część, którą lokujemy w Generali Złota.

Portfel Specjalistyczny – maj 2020

Portfel zyskał w ostatnim miesiącu ponad 5%. Co ciekawe, największy udział we wzroście wartości miały Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (H) (PLN) oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych. Dobrym ruchem było również konwersja z ubiegłego miesiąca w części dłużnej portfela. Ponownie wszystkie pozycje miały dodatnie wyniki. Cieszy też dobre zachowanie chińskich konsumentów, które pozwoliły Fidelity Funds China Consumer Fund A (Acc) (EUR) dołożyć solidne 4% w skali miesiąca. W obawie przed kolejną falą spadkową na giełdach, pozostajemy z defensywnym charakterem portfela.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.