EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Barometr gospodarczy – październik 2020

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust:

Nastroje gospodarcze, w szczególności w przemyśle dalej rosną, co zwiastuje kontynuację odbicia. Warto przytoczyć PMI przemysłowy w USA (53.2), w Strefie Euro (53.7), a także ten w ujęciu globalnym JP Global Manufacturing PMI 52.3.

Co ważne i zdrowe dla kontynuacji wzrostu, to subindeks dóbr inwestycyjnych w ramach tego ostatniego wskaźnika wykazał się największą dynamiką. Tym co obecnie nieco negatywnie wpływa na skalę odbicia, to sektor usług. A skala wpływu jest tym większa, im większy jest udział usług w PKB danej gospodarki. Zatem rosnąca liczba zakażeń, która wymusza wprowadzanie jakiś form restrykcji, będzie nieco hamować odbudowę gospodarki w szczególności tych z grona krajów rozwiniętych. Wskaźnikiem, który wprowadza obecnie nieco zamętu jest inflacja. Zdania analityków są podzielone, co do jej poziomów w najbliższej przyszłości wobec podjętych globalnie działań antykryzysowych. Podobnie jak aktualne jej poziomy. Zarówno w USA jak i w Strefie Euro ostatni szczyt inflacji wypadł mniej więcej w drugim kwartale 2018 roku, jednak nieco inaczej przebiega wyznaczanie jej dołka. Za oceanem wyraźnie widać wzrost inflacji w ostatnich trzech miesiącach, podczas gdy w Strefie Euro mamy do czynienia z deflacją. Różnica wynika chyba z podjętych działań. W USA mieliśmy i ciągle mamy do czynienia z tzw. „helicopter money”, czyli przekazywaniem dolarów bezpośrednio na rachunki obywateli, co wydaje się miało bezpośredni wpływ na poziom cen. Wyznaczenie dołka inflacji w kontekście naszego modelu sugeruje przejście do kolejnej fazy ożywienia gospodarczego. Chciałbym zaznaczyć, że wskazanie surowców jako kluczowej klasy w tej fazie nie oznacza porzucenia funduszy akcyjnych. Chodzi tylko o wskazanie, że przy rosnącej inflacji, często mamy do czynienia również ze wzrostem cen surowców. W obecnych realiach kluczowym aspektem wyboru funduszu będzie skuteczne selekcja sektorów, a następnie firm, dla których postcovidowa rzeczywistość stała się idealnym otoczeniem dla prowadzenia biznesu. Zatem, w ujęciu globalnym, wydaje nam się, że zbliżamy się do wyznaczenia dołka inflacji, co skłania nas do małego postąpienia w naszym Barometrze Gospodarczym F-Trust. Widzimy w dalszym ciągu korzystne otoczenie dla funduszy akcyjnych z zastrzeżeniem, że podwyższona zmienność na rynkach może w najbliższych miesiącach na stałe zagościć. Inwestorzy powinni ją po prostu zaakceptować i trzymać się obranego trendu i fazy cyklu gospodarczego.

Nasza analiza jest cykliczna. Zobacz z czego wynika pozycja wskazówki barometru gospodarczego F-Trust

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – wrzesień 2020

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – sierpień 2020

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – lipiec 2020

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – czerwiec 2020

F-Trust - barometr gospodarczyBarometr gospodarczy – maj 2020+Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Zapisz się do newslettera i tak jak 2 173 osoby, otrzymuj darmową edukację na skrzynkę e-mail


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.