EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– maj 2016

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY – MAJ 2016

Kwiecień był miesiącem, który wprawił inwestorów w mocno mieszany nastrój. Cieszyli się przede wszystkim inwestorzy preferujący rynki wschodzące i inwestycje powiązane z surowcami, zwłaszcza metalami. Przykładem jest tutaj np. Brazylia, która, w całym zamieszaniu politycznym i korupcyjnym, do spółki z bardzo słabymi danymi makroekonomicznymi, wzrosła o niemal 10% (Bovespa 31 marca 2016 do 29 kwiecień 2016 roku). To dość częste, że mocno spekulacyjne rynki w bardzo krótkim okresie czasu dają ponadprzeciętne stopy zwrotu. Kluczem do sukcesu jest jednak timing inwestycji i świadomość konieczności realizacji zysku, kiedy nadejdzie właściwy czas. Istotną rolę odegrały w ostatnim czasie waluty. Głównym tematem pozostaje oczywiście dolar amerykański, który osłabiając się napędza giełdy rynków wschodzących, zaś jego umocnienie działa jak “straszak”. Część analityków i ekonomistów wskazuje, że czerwiec może być terminem, kiedy Janet Yellen, szefowa FED-u, zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp procentowych w USA. Taki ruch oczywiście wspomógłby dolara. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że dane makroekonomiczne, nie tylko globalne, ale również amerykańskie, nie wskazują, jak zachowa się amerykański bank centralny. W Polsce nadal mamy dobry wzrost gospodarczy i postępującą deflację, co w dłuższym terminie może spowodować, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na długo oczekiwaną obniżkę stóp procentowych, ale to zapewne dopiero pod skrzydłami nowego prezesa.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

MAJ 20161 miesiąc*od początku**
MODEL SPECJALISTYCZNY +5,19% +46,20%
Benchmark brak brak
MODEL AKCYJNY +7,70% +40,52%
Benchmark -0,92% -3,39%
MODEL DEFENSYWNY +0,43% +4,92%
Benchmark +0,37% +12,89%

*4 kwietnia 2016 – 4 maja 2016; **wrzesień 2013

 

KOMENTARZE DO NASZYCH MODELI

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji “model specjalistyczny”.

Komentarz:
Spore zmiany zachodzą również w modelu specjalistycznym. Co prawda nie pojawia się tutaj żadne nowe rozwiązanie, ale redukujemy poziom zaangażowania w trzy fundusze, a zwiększamy w czterech. Podnosimy przede wszystkim udział rynków rozwijających się kosztem rynków rozwiniętych. Struktura walutowa nie zmienia się istotnie, aczkolwiek udział złotego spadł o 5%.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model akcyjny”.

Komentarz:
W modelu akcyjnym dokonujemy sporo przetasowań. Redukujemy fundusz technologiczny, a uzyskane w ten sposób środki wykorzystujemy na zwiększenie zaangażowania w fundusz metali szlachetnych, energii, japońskich małych spółek, indyjski oraz regionu chińskiego. Zwiększamy przede wszytskim alokację w rynki wschodzące i spółki powiązane z wydobyciem surowców, ropy i metali szlachetnych. To popularny ostatnio temat, ale jego wyceny w tych sektorach są daleki od historycznych poziomów.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Model defensywny:

wykres model defensywny f-trustPrzebieg inwestycji “model defensywny”.

Komentarz:
W modelu defensywnym kontynuujemy poszukiwanie okazji do zarobku i odrobienia strat. Ostatni okres to przede wszystkim powrót do wzrostów na rynkach wschodzących. Te kraje, które do niedawna straszyły inwestorów, ponownie zdają się przyciągać i kusić. Co ważne, lepiej zachowują się zarówno rynki, jak i waluty. Mając to na uwadze zwiększamy ekspozycję na fundusz skupiający się na obligacjach krajów rynków wschodzących emitowanych w lokalnej walucie. Ta transakcja bazuje na środkach uzyskanych ze sprzedaży funduszu obligacji amerykańskich.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, Analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.