EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– lipiec 2016

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY – LIPIEC 2016

W ostatnim okresie cała Europa, a może i nawet cały świat, skupiał swoja uwagę na wydarzeniu z 23 czerwca, czyli na referendum w Wielkiej Brytanii. To co wydawało się niezwykle mało prawdopodobne, stało się rzeczywistością. Tego dnia, około 5.00 brytyjskiego czasu, BBC podała, że niemal pewne jest, iż Brytyjczycy zdecydowali się opuścić Unię Europejską, rynki potężnie zanurkowały. Funt zanotował najgorszy dzień od ponad trzydziestu lat, zaś przez europejskie rynki przetaczało się prawdziwe tsunami. Zaraz na otwarciu wiele z nich traciło po paręnaście procent. Jednocześnie umacniał się jen i dolar oraz frank. Minęło jednak zaledwie kilka dni i zdaje się, że inwestorzy zorientowali się, że tak naprawdę nie zmieniło się nic. Proces wychodzenia Zjednoczonego Królestwa z UE potrwa długo i to pozwoli inwestorom się przygotować. Przyglądając się rynkom z perspektywy miesiąca (wyniki na dzień 30.06.2016 roku) trzeba zauważyć, że przyzwoity miesiąc zaliczyła Azja, gdzie większość dużych rynków urosła. Dotyczy to zwłaszcza giełd na Filipinach i w Indonezji, gdzie zwroty oscylowały w granicach 4%. Najsłabszym natomiast krajem tego regionu była Japonia, gdzie główny indeks NIKKEI225 zanurkował o ponad 8%, ale towarzyszyło temu duże umocnienie jena, którego kurs wobec dolara w analogicznym okresie wzrósł o ponad 6%. W Europe wśród głównych rynków paradoksalnie najlepiej zachował się FTS100, czyli indeks największych spółek brytyjskich. Na drugim biegunie znajdziemy giełdę grecką i włoską. Te potraciły odpowiednio po ponad 15 i ponad 11%. Po raz kolejny oazą stabilności okazały się Stany Zjednoczone, zachowując się w miarę płasko.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

LIPIEC 20161 miesiąc*od początku**
MODEL SPECJALISTYCZNY +1,93% +53,58%
Benchmark brak brak
MODEL AKCYJNY +2,18% +43,36%
Benchmark -0,88% -8,79%
MODEL DEFENSYWNY +0,43% +4,53%
Benchmark +0,35% +13,67%

*1 czerwca 2016 – 1 lipca 2016; **wrzesień 2013

 

KOMENTARZE DO NASZYCH MODELI

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji “model specjalistyczny”.

Komentarz:
Miesiąc temu w modelu specjalistycznym postanowiliśmy zbudować jedną defensywną pozycję, którą teraz znacznie redukujemy, aby przenieść się w kierunku funduszy akcji. Zamykamy całkowicie również pozycje europejskich spółek wzrostowych oraz koreańską. Uzyskane środki zwiększają istniejące już pozycje, najbardziej fundusz akcji spółek wydobywających złoto. W modelu pojawia się także nowość – fundusz akcji małych spółek europejskich.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model akcyjny”.

Komentarz:
W modelu akcyjnym dokonujemy dość sporej przebudowy. Korzystając z przeceny, która przetoczyła się przez europejskie rynki przenosimy część aktywów do funduszu akcji niemieckich. Zmniejszeniu ulegają pozycje akcji japońskich i akcji spółek technologicznych. W obu przypadkach realizujemy imponujący zysk. Uzyskane środki powiększają pozycje w funduszach akcji spółek zajmujących się przede wszystkim wydobyciem złota, w funduszach akcji rosyjskich oraz w mniejszym stopniu w funduszach akcji indyjskich.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Model defensywny:

wykres model defensywny f-trustPrzebieg inwestycji “model defensywny”.

Komentarz:
W modelu defensywnym przesuwamy środki w odważniejszym kierunku. Wydatnemu zwiększeniu ulega udział funduszu polskich obligacji skarbowych, zaś redukcji fundusz pieniężny. Ostatnie chwilowe wzrosty rentowności polskich obligacji skarbowych sprawiły, że z coraz większą ochotą przyglądamy się funduszom inwestującym w tę klasę aktywów.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, Analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.