EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– kwiecień 2016

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY – KWIECIEŃ 2016

Marzec minął pod znakiem powrotu inwestorów na rynki wschodzące. W Azji najlepszą okazję do zarobku dał rynek chiński. Zarówno indeks akcji typu A, dostępny dla inwestorów lokalnych, jak i B, dostępny dla inwestorów zagranicznych, zanotowały wysokie wzrosty, odpowiednio 10,1% i 8,7% (stan na dzień 1 kwietnia 2016 roku). W Azji najsłabszym rynkiem okazała się za to Japonia, która mimo kontynuowania programu luzowania ilościowego należy do najgorszych rynków w tym roku. W Europie również najlepszymi okazały się rynki peryferyjne. Węgierski BUX wzrósł o ponad 11%, rosyjski RTS o ponad 10%, zaś turecki XU100 o ponad 8%. Rynki Starej Europy okazały się relatywnie słabe, mimo zapowiedzi Mario Draghiego dalszego luzowania nie zareagowały pozytywnie i zaliczyły umiarkowane spadki. Francuski CAC40 spadł o ponad 1%, podobnie jak włoski MIB i niemiecki TecDAX. Ponownie najbezpieczniejszym rynkiem okazał się rynki amerykańskie, zarówno te z południa, jak i północny. Brazylisjka BOVESPA zaliczyła 11,5% wzrostu, zaś w USA DowJones Composite skoczył o 5,40%, S&P500 o 3,69% i NASDAQ o 3,54%. Niebagatelny wpływ na stopy zwrotu uzyskane przez inwestorów miało zachowanie walut. Dolar amerykańki w relacji do polskiego złotego w okresie jednego miesiąca zanotował spadek o ponad 6%. Ostatnie przemówienie Janet Yellen dało dość wyraźny sygnał, że do kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA szybko nie dojdzie, co powinno powodować ustabilizowanie się kursu walutowego.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

KWIECIEŃ 20161 miesiąc*od początku**
MODEL SPECJALISTYCZNY +1,66% +41,75%
Benchmark brak brak
MODEL AKCYJNY +2,54% +31,96%
Benchmark +5,97% -2,50%
MODEL DEFENSYWNY -0,22% +4,50%
Benchmark +0,39% +12,41%

*29 lutego 2016 – 30 marca 2016; **wrzesień 2013

 

KOMENTARZE DO NASZYCH MODELI

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji “model specjalistyczny”.

Komentarz:
W modelu specjalistycznym decydujemy się na drobne zmiany w składzie portfela. Cześć środków ulokowanych w funduszu agriculture oraz w funduszu japońskich małych i średnich spółek decydujemy się przesunąć w trzech innych kierunkach. Mniej więcej po jednej trzeciej środków trafia do funduszy inwestujących w spółki wydobycia i obróbki złota, w akcje tajwańskie oraz akcje spółek z Korei Południowej. Zwłaszcza przesunięcie w kierunku rynków rozwijających się powinno wspierać model.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model akcyjny”.

Komentarz:
W modelu akcyjnym redukujemy nieco udział pozycji, które już od dawna znajdowały się w portfelu. Zmniejszone pozycje to te, które już pozwoliły dość dobrze zarobić i osiągnęły relatywnie wysokie wyceny. Zwiększamy pozycje, które w dłuższym okresie w dalszym ciągu znajdują się “na minusach” i ich wycena jest daleka od wysokich. Zarówno sektor energetyczny, jak i metali szlachetnych należy postrzegać jako inwestycje relatywnie krótkoterminowe, aczkolwiek wydaje się, że obecny czas sprzyja umieszczeniu ich w portfelu.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Model defensywny:

wykres model defensywny f-trustPrzebieg inwestycji “model defensywny”.

Komentarz:
W modelu defensywnym kontynuujemy poszukiwanie okazji do zarobku i odrobienia strat. Ostatni okres to przede wszystkim powrót do wzrostów na rynkach wschodzących. Te kraje, które do niedawna straszyły inwestorów, ponownie zdają się przyciągać i kusić. Co ważne, lepiej zachowują się zarówno rynki, jak i waluty. Mając to na uwadze zwiększamy ekspozycję na fundusz skupiający się na obligacjach krajów rynków wschodzących emitowanych w lokalnej walucie. Ta transakcja bazuje na środkach uzyskanych ze sprzedaży funduszu obligacji amerykańskich.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, Analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.