OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Podatek Belki – co warto wiedzieć o podatku od zysków kapitałowych?

podatek Belki

Co to jest podatek Belki?

Podatek Belki jest zryczałtowanym podatkiem od dochodów kapitałowych, pobieranym w Polsce od dochodów uzyskiwanych z tytułu lokat bankowych, obligacji, akcji, funduszy inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych. Podatek ten został wprowadzony w 2002 roku, z początku obejmował jedynie zyski pochodzące z depozytów i lokat bankowych, ale od 2004 roku objął wszystkie dochody pochodzące z inwestycji o charakterze kapitałowym.


Podatek belki wynosi obecnie 19% i jest pobierany automatycznie przez bank lub instytucję finansową, z której pochodzi dochód kapitałowy, a następnie przekazywany jest do urzędu skarbowego (wyjątkiem są inwestycje w zagraniczne fundusze inwestycyjne, gdzie podatnik sam musi odprowadzić podatek do swojego urzędu skarbowego). Podatek ten jest pobierany od przychodu, czyli od uzyskanego dochodu brutto, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania tego dochodu.


Czy zawsze musimy płacić podatek Belki?

Warto zaznaczyć, że istnieją pewne wyjątki od pobierania podatku belki, wyłączone z niego są zyski od dochodów kapitałowych z takich produktów jak:

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)


Zapłacisz tylko 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zamiast podatku Belki, jeśli zrobisz wpłaty w co najmniej 5 dowolnych latach oraz wypłacisz zebrane w IKZE środki nie wcześniej niż w wieku 65 lat.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)


Będziesz zwolniony z podatku od dochodów kapitałowych z tytuły IKE, jeśli wypłata oszczędności odbędzie się po 60. roku życia (a w przypadku uzyskania uprawnień emerytalnych po 55. roku), a przy tym wpłaty na konto były realizowane przez co najmniej 5 lat lub co najmniej połowę wszystkich zgromadzonych pieniędzy wpłacono nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o ich wypłatę.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)


Twoje zyski kapitałowe będą zwolnione z podatku Belki, jeśli po 60. roku życia wypłacisz maksymalnie 25% oszczędności jednorazowo, a pozostałą kwotę rozłożysz na co najmniej 120 rat (10 lat).

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)


Nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, jeśli wypłacisz środki po ukończeniu 60 lat lub po uzyskaniu wcześniejszego prawa do emerytury.


Jak obliczyć wysokość podatku Belki?

Aby obliczyć podatek Belki, należy zastosować stawkę podatku wynoszącą obecnie 19%. Należy wziąć pod uwagę przychód uzyskany z tytułu kapitałowego i pomniejszyć go o koszty uzyskania tego przychodu, takie jak np. prowizje za pośrednictwo w inwestowaniu.

Przykład obliczenia wysokości podatku Belki

Inwestujesz w jednostki funduszu inwestycyjnego 10000 zł, które w momencie jego umorzenia są warte 11000 zł, oznacza to zysk na poziomie 1000 zł, od którego zostanie pobrany podatek w wysokości: 19% * 1000 zł = 190 zł. Płatnik podatku, w tym przypadku towarzystwo funduszy inwestycyjnych, odprowadza właśnie taką kwotę do urzędu skarbowego, a na Twoje konto bankowe trafia kwota 10810 zł.Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.