OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Fundusze dłużne – jak inwestować w obligacje skarbowe i korporacyjne?

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić według różnych kategorii – związanych z organizacją prawną funduszu, z sektorem gospodarki, w który lokowane są środki czy ze względu na alokację geograficzną. Najpopularniejszy i chyba najbardziej dla klienta istotny jest podział, który grupuje fundusze ze względu na spektrum inwestycyjne.

Na podstawie tego podziału możemy wyróżnić:

  • fundusze pieniężne
  • fundusze dłużne
  • fundusze akcyjne
  • fundusze mieszane
  • fundusze absolutnej stopy zwrotu
  • Inne… (surowcowe, “short equity”)

Dzisiejsza analiza poświęcona jest funduszom dłużnym, które mogą być ciekawym sposobem ochrony kapitału.

W co inwestują fundusze dłużne?

Fundusze dłużne pieniądze inwestorów lokują w obligacje, które są niczym innym jak “długiem”. Spółki oraz rządy Skarb Państwa emitują obligacje, “pożyczając” pieniądze od inwestorów. Jednocześnie deklarując zwrot środków (wykup obligacji) w określonym terminie (dłuższym lub krótszym) wraz z określonymi odsetkami.

Fundusze dłużne inwestuje w obligacje skarbowe i korporacyjne. Czy to zawsze bezpieczne?

W przypadku obligacji bardzo ważne jest, aby przy ocenie bezpieczeństwa i zyskowności zwrócić uwagę na to kto jest emitentem. Najczęściej w portfelach możemy znaleźć obligacje skarbowe, czyli emitowane przez skarby państwa oraz obligacje korporacyjne, emitowane przez firmy.

W każdej kategorii możemy znaleźć obligacje o wyższym lub niższym oprocentowaniu (rentowności). Oprocentowanie zależy od tego jak rynek wycenia ryzyko związane z odkupieniem obligacji. Na przykład obligacje rządu amerykańskiego są uważane za jedne z najbezpieczniejszych, zatem odsetki płacone przez USA kształtują się na poziomie 0,8% (na dzień 17 marca 2020). Z kolei rząd turecki w tym samym czasie musi płacić aż 12% w skali roku! Ryzyko niewypłacalności wśród państwa jest stosunkowo niskie, ale przypadki bankructw się zdarzają.

W przypadku firm bankructwa są dużo częstsze, zatem i oczekiwane wynagrodzenie (oprocentowanie) w zamian za pożyczone pieniądze jest wyższe. Jednak podobnie jak w przypadku obligacji skarbowych – uznane marki o silnej pozycji finansowej są inaczej wyceniane niż mniejsze firmy.


Przekonaj się o naszym podejściu do Klientów. Zapisz się do newslettera, otrzymuj darmowe poradniki i raporty inwestycyjne


Kiedy inwestować w fundusze dłużne?

Obligacje zyskują gdy stopy procentowe spadają i tracą, gdy te idą w górę. Skala zmiany ceny jest tym większa, im dłuższy okres do wykupu (tzw. duration) ma obligacja. Odnosząc ten typ funduszy do naszego Barometru Gospodarczego – fundusze dłużne są dobrym rozwiązaniem w okresie obniżania stóp procentowych, gdy PKB zwalnia, a inflacja przestaje rosnąć. Rolą zarządzającego funduszem dłużnym jest sterowanie długością trwania obligacji w portfelu oraz selekcja emitentów pod kątem ryzyka.


Zobacz fazy cyklu inwestycyjnego na naszym barometrze!
Barometr gospodarczy F-Trust

Wywiad z Wojtkiem Kseniem z Caspar Asset Management na temat inwestowania w obligacje
Obligacje skarbowe to zysk i bezpieczeństwo


Inwestowanie w fundusz dłużny – przykład

Jak inwestować w fundusze dłużne?Agnieszka słyszała, że gdy ekonomiści zapowiadają obniżki stóp procentowych, pojawia się dobry moment na inwestycję w obligacje skarbowe. Dzięki nim można osiągnąć wzrost zainwestowanych środków przy mniejszym ryzyku niż podczas inwestowania w akcje czy fundusze akcyjne.

Na spotkaniu z doradcą finansowym dowiedziała się, że obok obligacji skarbowych, są jeszcze obligacje korporacyjne oraz że inwestowanie w obligacje za pomocą funduszy jest wygodne ponieważ:

  • obniża próg wejścia w inwestycję w przypadku obligacji korporacyjnych – niektóre fundusze pozwalają inwestować już od 100 złotych!
  • dywersyfikację inwestycji – w jednym funduszu jest bardzo dużo różnych spółek. Nawet gdy jedna będzie miała problemy, Agnieszka straci tylko część środków. Gdyby zainwestowała tylko w jedną spółkę, w przypadku jej niewypłacalności ryzykuje cały swój kapitał;
  • obligacje do funduszy wybiera doświadczony zespół analityczny – dzięki temu ogranicza ryzyko i zwiększa bezpieczeństwo inwestycji;

Inwestowanie w fundusze dłużne, które wybrała Agnieszka, obarczone jest stosunkowo niskim ryzykiem inwestycyjnym, ale może przynieść też odpowiednio niższy zysk. Licząc na wyższe stopy zwrotu, Agnieszka dobrała do swojego portfela fundusze akcyjne aby zdywersyfikować swoją inwestycję. Aby ograniczyć ryzyko ustaliła strukturę portfela inwestycyjnego: 20% fundusze akcji, 80% fundusze dłużne.


Przygotowaliśmy dla Ciebie małą “ściągawkę” na temat funduszu dłużnego!

Fundusz akcji w skrócie Pobierz

Zobacz fundusze akcji, dostępne w ofercie F-Trust

[ft_funds_db nofilter=”false” klasa=”8″ sortuj_wg=”return_rate” kolejnosc=”DESC”]

TAGI: obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe,