EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fundusz inwestycyjny od środka

W F-Trust od samego początku kładziemy nacisk na edukację i swojego rodzaju „odczarowywanie” funduszy inwestycyjnych. Tłumaczymy ich budowę, funkcjonowanie i zasady użytkowania, żeby służyły zgodnie z celami inwestora, a nie tylko straszyły z bankowego okienka.

Ponieważ uważamy, że fundusze inwestycyjne w swej bogatej ofercie są doskonałym narzędziem dla wielu z nas, bez względu na wykształcenie czy poziom zamożności, dokładamy starań, żeby mówić o nich prostym i zrozumiałym językiem. Stąd częste porównania do rzeczy, które doskonale znamy z życia codziennego.

Jakiś czas temu konstrukcję funduszu inwestycyjnego porównaliśmy do zestawu filtrów, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie lepszego dopasowania instrumentu do inwestora.
„Fundusz funduszy czyli co”

Teraz na przykładzie subfunduszu Skarbiec Obligacji Globalnych chcemy jeszcze raz pokazać konstrukcję funduszu inwestycyjnego i korzyści jakie otrzymujemy w zamian za ponoszoną opłatę za zarządzanie.

Poziom 1, który został nazwany „filtrem prawnym” to nic innego jak ustawy i rozporządzenia, na mocy których tworzony jest rynek papierów wartościowych. Regulowane są m. in. zasady obrotu, tworzenia i dystrybucji jednostek zbiorowego inwestowania.

W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych istotny jest obowiązek przygotowania i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu informacyjnego, w którym znajdują się zapisy dotyczące polityki inwestycyjnej, zidentyfikowanych ryzyk, poziomów opłat i wiele, wiele innych. Zakres wymaganych do przedstawienia w nim informacji jest duży, co powoduję iż staje się on obszernym dokumentem, co z kolei sprawia że mało któremu z inwestorów chce się do tego dokumentu zaglądać. Dlatego na mocy unijnych regulacji powstał kolejny obowiązkowy dokument o nazwie KIID (Key Investment Information Document), w którym, przystępnym dla potencjalnego inwestora językiem, na dwóch stronach opisane są najważniejsze informacje. Odnosząc się do powyższego przykładu przedstawić można jeden z takich dokumentów: (KIID subfunduszu Skarbiec Obligacji Globalnych).

Poziom 2, czyli instytucjonalny podział zadań, polega na tym, że kto inny tworzy i zarządza, pełni rolę depozytariusza czy prowadzi rejestry. W naszym przypadku tworzącym i zarządzającym jest TFI Skarbiec S.A. Bankiem „trzymającym kasę”, czyli depozytariuszem, jest mBank S.A., a prowadzi rejestry i realizuje wszelkie operacje ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. Każda z tych instytucji oddzielnie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Najważniejszym z punktu widzenia inwestora jest poziom 3 naszego zestawu filtrów. „Profesjonalne zarządzanie” to właśnie jest ta usługa, której oczekujemy i za którą jesteśmy gotowi zapłacić.

Zgodnie z przedstawionym w karcie funduszu Skarbiec Obligacji Globalnych benchmarkiem (WIBID3M + 2 punkty procentowe) na tą chwilę fundusz ściga się z wynikiem na poziomie 3,5%. (netto, czyli po odjęciu opłaty za zarządzanie), a zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach ideą funduszu jest dążenie do jednoczesnego minimalizowania ryzyka i dostarczania powtarzalnych wyników. Wpisuje się to w działania wielu towarzystw funduszy inwestycyjnych, które swoimi funduszami operującymi na rynku pieniężnym i rynku obligacji chcą przyciągnąć klientów korzystających z depozytów bankowych.

Zobaczmy zatem, w jaki sposób zarządzający chcą ten wynik osiągnąć.

Zasadą, którą zawsze w F-Trust powtarzamy, jest to żeby inwestować tylko w te instrumenty, które się rozumie na tyle, żeby móc odpowiedzieć na pytanie: skąd weźmie się zysk, którego oczekuję?.

Sprawia to, że konieczne jest poszukanie wyższych rentowności, co równoznaczne jest z nastawieniem się na wyższe ryzyko. Te wyższe stopy zwrotu z papierów dłużnych występują oczywiście wśród papierów korporacyjnych. Pozostaje zatem pytanie: jak ograniczyć ryzyko przy takiej strukturze portfela?


Struktura składu portfela w funduszu. Materiały TFI Skarbiec S.A.

Za ograniczanie ryzyka i dokładanie wyniku odpowiada pojęcie „profesjonalne zarządzanie” którego szukamy w każdym funduszu inwestycyjnym. Może ono wynikać m.in. z doświadczenia oraz pomysłu na skuteczną selekcję aktywów do zarządzanego portfela.

W omawianym przykładzie, za portfel funduszu odpowiadają trzej zarządzający: Grzegorz Zatryb, Tomasz Wronka i Jakub Krawczyk, którzy łącznie posiadają 56 lat doświadczenia w branży inwestycji kapitałowych łącząc kompetencje z zakresu selekcji akcji, obligacji czy strategii na rynku walut. Efektem ich pracy jest fundusz, który, jak wiele innych z tego segmentu, za cel ma konkurowanie z depozytem bankowym. Pomysł na to jest następujący: do portfela dobierane są papiery dłużne tylko spośród tych emitentów, którzy są już analizowani pod kątem inwestycji w papiery udziałowe do funduszy Skarbiec z udziałem akcji. Takie podejście pozwala znacznie ograniczyć spektrum analizowanych spółek tylko do tych już rozpoznanych, co i tak w walutach USD i EUR daje ponad 150 podmiotów, które łącznie wypuściły prawie 2000 emisji obligacji. Jest zatem z czego wybierać.

Fundusze różnią się też takimi parametrami jak wysokość pierwszej i kolejnej wpłaty, poziomem opłat i ich konstrukcją. Sprawdzam zatem w naszym przykładowym funduszu jak to zostało ustalone.

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 1000 PLN, a kolejna to 100 PLN. Opłata za zarządzanie wynosi 0,6% w skali roku, ale całość opłat związanych z funkcjonowaniem funduszu szacowana jest na 2,5%. (wchodzą w to wszelkie koszty transakcyjne, opłaty związane z przechowywaniem papierów wartościowych itd.). Jeżeli zarządzający zrealizują swój cel, który postawili sobie na poziomie WIBID 3M +2punkty procentowe (na początek września daje to wartość 3,5%) to ich wysiłek zostanie wynagrodzony opłatą za sukces w wysokości 20% nadwyżki ponad ten poziom.

(dane pochodzą materiałów udostępnionych przez TFI Skarbiec dotyczących subfunduszu Skarbiec Obligacji Globalnych)

Na koniec mamy jeszcze poziom 4, czyli działania dystrybutora jakim jest F-Trust, który w interesie klienta ma za zadanie z całego spektrum dostępnych funduszy zaoferować te, które spełnią jego oczekiwania i odzwierciedlą akceptowalny poziom ryzyka. Świadomość swoich potrzeb, celów i obaw związanych z ryzykiem jest warunkiem niezbędnym do tego, żeby w pełni móc wykorzystać możliwości, jakie dają jakiekolwiek instrumenty finansowe.

To właśnie edukacja finansowa czytelników przyświeca nam przy przygotowywaniu takich materiałów jak ten. Jest to kolejny wpis opisujący konstrukcję funduszu inwestycyjnego, który nie powinien być traktowany jako rekomendacja. Liczymy, że omówienie budowy funduszu na konkretnym przykładzie pomoże lepiej poznać i zrozumieć jego funkcjonowanie, co przełoży się na bardziej świadome budowanie swojego portfela inwestycyjnego.

fundusz inwestycyjny