EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

WięcejSzybkie wyszukiwanie funduszy:IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

WięcejUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Wszystkie fundusze zaprezentowane w niniejszej wyszukiwarce funduszy inwestycyjnych dostępne są w ofercie F-Trust.

‌‌

Sprawdź jak możesz inwestować w fundusze inwestycyjne za naszym pośrednictwem, tylko u nas otrzymasz tak wiele możliwości kontaktu dowiedź się więcej

‌‌

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

min. pierwsza wpłata

waluta wpłaty

waluta funduszu

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Allianz Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -0.44%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Akcji Globalnych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -0.29%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska -2.08%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Akcji Rynków Wschodzących Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +0.6%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Aktywnej Alokacji Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.73%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Defensywna Multistrategia Mieszane 3 Uniwersalny Globalny +0.24%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Dynamiczna Multistrategia Akcyjne 4 Uniwersalny Globalny -1.45%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +0.52%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Europe Equity Growth Select Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte -1.42%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Flexi Asia Bond Dłużne 3 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +0.34%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Global Metals and Mining Akcyjne 6 Surowce i materiały Globalny +1.28%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Mieszane 3 Uniwersalny Globalny +0.22%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz India Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -0.86%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Małych Spółek Europejskich Mieszane 5 Małe i średnie spółki Europejskie rynki rozwinięte -0.75%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Obligacji Globalnych Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.41%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Obligacji Plus Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.36%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Pieniężny Pieniężne 2 Uniwersalny Polska +0.1%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz Pieniężny Globalny Pieniężne 2 Uniwersalny Polska +0.07%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Local Bond Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +0.82%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +1.04%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Global Bond Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.81%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Global High Yield Bond Dłużne 3 Obligacje wysokich rentowności Globalny +0.24%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny +0.78%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return Dłużne 2 Uniwersalny Globalny +0.23%
2017-08-16
Szczegóły
Allianz PIMCO Income Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.43%
2017-08-16
Szczegóły

Nota prawna 
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej, ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego funduszu.

Simple Share Buttons