Fed już skończył podwyżki - podcast maj 2023, słuchaj na:    Spotify ❯    Google Podcasts ❯    Anchor ❯    YouTube ❯

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma FunduszyInwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >
PZU TFI

PZU TFI //
fundusze inwestycyjne

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wchodzi w skład Grupy PZU, która oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów i usług, obejmującą, między innymi: ubezpieczenia majątkowe, życiowe i osobowe, otwarty fundusz emerytalny oraz fundusze inwestycyjne. W 2017 roku Grupa PZU – po zakupie udziałów w Alior Banku oraz w Banku Pekao S.A. – stała się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

TFI PZU SA, wykorzystując siłę i doświadczenie Grupy PZU jak również nowoczesne metody zarządzania, dąży do zaoferowania swoim klientom zróżnicowanej gamy produktów i usług, pozwalających dostosować ich profil inwestycji do indywidualnych preferencji.

Najważniejszymi korzyściami, stojącymi za wyborem TFI PZU są:

  • siła finansowa i renoma polskiej Grupy PZU
  • wiodąca rola TFI jako zarządzającego aktywami Grupy PZU i płynące z tego doświadczenie
  • największy w Polsce zespół zaangażowany przy zarządzaniu aktywami – 35 osób.
  • jedne z największych aktywów pod zarządzaniem w Polsce: ponad 23,117 mld zł (na koniec sierpnia 2022)

Podstawową cechą filozofii inwestycyjnej TFI PZU jest elastyczność – uważamy, że nie ma jednej uniwersalnej drogi do osiągnięcia sukcesu w inwestycjach i należy swój proces inwestycyjny dostosowywać zarówno do zarządzanych produktów, jak i do zasobów firmy w postaci zespołu inwestycyjnego – jego doświadczenia, umiejętności, predyspozycji.Jak kupić fundusze inwestycyjne PZU TFI w F-Trust?


Fundusze inwestycyjne PZU TFI możesz kupić podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach, a także na Platformie Funduszy. Po zakończeniu transakcji fundusze będą widoczne w Twoim portfelu na Platformie Funduszy F-Trust.


Fundusze Inwestycyjne PZU TFI
w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
PZU Akcji Globalnych Trendów Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +2.34%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +4.51%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Akcji KRAKOWIAK kat. A Akcyjne 4 Uniwersalny Polska +3.29%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Akcji KRAKOWIAK kat. I Akcyjne 4 Uniwersalny Polska +3.31%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek kat. A Akcyjne 4 Małe i średnie spółki Polska +2.38%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek kat. I Akcyjne 4 Małe i średnie spółki Polska +2.74%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Akcji Polskich EUR (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +10.11%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Akcji Polskich kat. A (A) Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +7.42%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych EUR (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +8.6%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych kat. A (A) Akcyjne 4 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +5.96%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Aktywny Globalny kat. A Absolutnej stopy zwrotu 3 Uniwersalny Globalny +1.6%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Aktywny Globalny kat. I Absolutnej stopy zwrotu 3 Uniwersalny Globalny +1.6%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Dłużny Aktywny kat. A Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.78%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Dłużny Aktywny kat. I Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.74%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Dłużny Rynków Wschodzących Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.11%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR (EUR) Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +9.54%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A (A) Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +6.86%
2020-06-18
Szczegóły
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku kat. A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe Polska +0.85%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych kat. A Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny +0.69%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych kat. I Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny +0.7%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Medyczny kat. A Akcyjne 4 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalne rynki rozwinięte -2.75%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Obligacji Krótkoterminowych kat. A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe Polska +0.77%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Obligacji Krótkoterminowych kat. I Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe Polska +0.77%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ kat. A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.61%
2023-05-25
Szczegóły
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ kat. I Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.57%
2023-05-25
Szczegóły