OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >
Schroders

Schroders //
fundusze inwestycyjne

Brytyjski gigant na rynku zarządzania aktywami oferuje za pośrednictwem F-Trust SA aż 250 funduszy inwestycyjnych. Są to fundusze inwestujące na wszystkich najważniejszych rynkach świata, w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, w Azji, Japonii, Ameryce Łacińskiej, na rynku globalnym, na rynkach wschodzących oraz na nowych rynkach (tzw. frontiers markets). Inwestorzy mają do dyspozycji zarówno zarządzane przez Schrodersa fundusze akcyjne (np: akcji globalnych), jak i fundusze dłużne, absolutnej stopy zwrotu, pieniężne, obligacyjne.

Brytyjska firma Schroders zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 415 mld dolarów, które inwestuje między innymi w akcje, papiery wartościowe o stałym przychodzie i instrumenty alternatywne. Schroders zatrudnia 3,5 tysiąca osób pracujących w 37 oddziałach zlokalizowanych w 27 państwach w Europie, obu Amerykach, Azji oraz na Bliskim Wschodzie. To pozwala zarządzającym oraz analitykom pozostawać w bezpośrednim kontakcie z rynkami, na których firma inwestuje i być blisko swoich klientów. Schroders działa na rynku od ponad dwustu lat.


Schroders podkreśla, że firmę cechuje długoterminowe podejście do inwestowania i budowania dobrych relacji z klientami. “Nasz cel jest identyczny z celami naszych klientów i polega na tworzeniu wartości w długim okresie oraz koncentracji na maksymalizowaniu stóp zwrotu” – podkreślają w materiałach promocyjnych pracownicy Schrodersa.


W ofercie spółki Schroders klienci znajdą całą paletę strategii z różnych regionów świata, różnych rynków, krajów i różnych klas aktywów.


Jako globalny zarządzający, Schroders oferuje klientom przede wszystkim strategie w dolarach i euro, ale wychodząc naprzeciw polskim inwestorom, spółka zdecydowała się również na strategie w polskiej walucie zabezpieczone przed ryzykiem walutowym (PLN Hedged).


Jak kupić fundusze inwestycyjne Schroders w F-Trust?


Fundusze inwestycyjne Schroders możesz kupić podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach, a także na Platformie Funduszy. Po zakończeniu transakcji fundusze będą widoczne w Twoim portfelu na Platformie Funduszy F-Trust.


Fundusze inwestycyjne Schroders TFI
w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (EUR) (hedged) Dłużne 2 papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Azja +3.05%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Bond Total Return A (Acc) (USD) Dłużne 2 papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Azja +12.99%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR) Dłużne 3 papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Azja +17.57%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (EUR) (hedged) Dłużne 2 papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Azja +0.99%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 (Acc) (USD) Dłużne 2 papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Azja +10.69%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (EUR) (hedged) Dłużne 3 papierów dłużnych zagranicznych pozostałe Azja bez Japonii +4.19%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Convertible Bond A (Acc) (USD) Dłużne 3 papierów dłużnych zagranicznych pozostałe Azja bez Japonii +14.84%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (EUR) (hedged) Dłużne 3 papierów dłużnych zagranicznych pozostałe Azja bez Japonii +2.13%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (PLN) (hedged) Dłużne 3 papierów dłużnych zagranicznych pozostałe Azja bez Japonii +15.84%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) Dłużne 3 papierów dłużnych zagranicznych pozostałe Azja bez Japonii +12.56%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (EUR) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja i Pacyfik bez Japonii +24.53%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Acc) (USD) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja i Pacyfik bez Japonii +17.25%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Equity Yield A (Dis MF) (USD) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja i Pacyfik bez Japonii +0.57%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 (Acc) (USD) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja i Pacyfik bez Japonii +14.37%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (EUR) Dłużne 3 papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Azja bez Japonii +10.08%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A (Acc) (USD) Dłużne 3 papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Azja bez Japonii +3.64%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Local Currency Bond A1 (Acc) (USD) Dłużne 3 papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Azja bez Japonii +1.1%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (EUR) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii +8.22%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Opportunities A (Acc) (USD) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii +1.9%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (EUR) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii +5.61%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (PLN) (hedged) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii -1.68%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) (USD) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii -0.57%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Smaller Companies A (Acc) (USD) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii +25.47%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 (Acc) (USD) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja bez Japonii +22.35%
2024-04-15
Szczegóły
Schroder ISF Asian Total Return A1 (Acc) (PLN) (hedged) Akcyjne 4 akcji azjatyckich bez Japonii Azja i Pacyfik bez Japonii +19.33%
2024-04-15
Szczegóły