EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
10 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – wrzesień 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Wrzesień przyniósł korektę na rynkach w Polsce i za oceanem, a w Europie i w Japonii mieliśmy do czynienia raczej z kontynuacją ruchu bocznego. Ruchom na rynkach akcyjnych towarzyszyło osłabienie złotówki, a to dopełnia obraz jaki widzimy w zestawieniu.

Po stronie polskich TFI na czele widać fundusze grające na spadki. Następnie widać fundusze z Caspar TFI, których cechą charakterystyczną jest to, że nie zabezpieczają swoich lokat w walutach, co jak widać w okresach korekt rynkowych ma swoje plusy. Wśród zagranicznych funduszy widać głównie fundusze inwestujące w Japonii, gdzie rynek akcyjny był w miarę płasko na przestrzeni ostatniego miesiąca, ale za to ich wycena w EUR przeliczona na polskiego złotego pozwoliła osiągnąć wyższe stopy zwrotu względem funduszy z innych regionów. To, że korekta dotknęła głównie giełdy w USA, które z drugiej strony wcześniej mocno wzrosły, każe przypuszczać, że nie mamy do czynienia z globalną odwrotem od ryzykownych aktywów. Trwające globalne ożywienie, z oczywistymi przystankami z racji rosnącej liczby zachorowań, a także brak alternatyw na rynku długu, powinno sprzyjać dalszym wzrostom rynków akcyjnych. Warto pamiętać jednak o tym, że podział na sektory zwycięzców i przegranych obecnej sytuacji, dalej pozostanie w grze.

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu wrzesień 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus short +6.66% +14,04% szczegóły funduszu
Ipopema Short Equity A +5.67% 12.41% szczegóły funduszu
Caspar Globalny +4.90% +32.63% szczegóły funduszu
Caspar Stabilny A +3.07% +11.18% szczegóły funduszu
AXA Subfundusz Selective Equity +2.95% +41.35% szczegóły funduszu

*28.08.2020 do 30.09.2020, **30.09.2019 do 30.09.2020

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu wrzesień 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) +8.35% +11.39% szczegóły funduszu
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) +7.97% +4.32% szczegóły funduszu
Franklin Japan Fund N Acc EUR (EUR) +5.65% -1.32% szczegóły funduszu
BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Acc EUR (EUR) +4.99% -0.72% szczegóły funduszu
Franklin Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) +4.53% +46.47% szczegóły funduszu

*28.08.2020 do 30.09.2020, **30.09.2019 do 30.09.2020

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.08.2020 do 30.09.2020. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.08.2020 do 30.09.2020. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.