EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – wrzesień 2018

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Miła niespodzianka we wrześniowym rankingu. Pierwszy raz od wielu miesięcy widać inne fundusze niż te związane z amerykańskim spółkami. W tym miesiącu dominują fundusze akcji z dwóch kategorii. Pierwsza to europejskie rynki wschodzące, głównie Turcja i Rosja, które zaliczyły dosyć dynamiczne odbicie bazujące w dużej mierze na wzrostach cen ropy naftowej.

Drugą grupą są fundusze inwestujące w Japonii, gdzie tamtejsza giełda wybiła się z kilkumiesięcznej konsolidacji i przebiła poziom ze stycznia tego roku. Kierunek na giełdzie wspierany był słabnącym jenem względem amerykańskiego dolara oraz relatywnie niższymi wycenami w porównaniu do innych krajów sklasyfikowanych jako rozwinięte. Pojawiły się też dane wskazujące na silne wzrosty wskaźników marżowości dla notowanych w Japonii spółek. Wszystkie trzy czynniki pozwalają w dalszym ciągu pozytywnie spoglądać na fundusze inwestujące w tym regionie.

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu wrzesień 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
UniAkcje: Turcja +10.04% -35.89% szczegóły funduszu
Quercus Rosja +4.98% -2.61% szczegóły funduszu
NN SFIO Japonia +4.69% +8.89% szczegóły funduszu
NN FIO Akcji Środkowoeuropejskich +4.55% -22.28% szczegóły funduszu
Quercus short +4.13% +1.25% szczegóły funduszu

*28 sierpnia 2018 r. – 28 września 2018 r. **28 września 2017 r. – 28 września 2018 r.


Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu wrzesień 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FTIF Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR) +6.50% -12.66% szczegóły funduszu
Schroder ISF Japanese Equity Fund A (Acc) Hdg (USD) +6.02% +12.71% szczegóły funduszu
BlackRock GF Japan Flexible Equity Fund A2 (Acc) Hdg (USD) +5.97% +9.96% szczegóły funduszu
Schroder ISF Japanese Smaller Companies Fund A1 (Acc) (EUR) +5.36% +13.11% szczegóły funduszu
Schroder ISF Emerging Europe Fund A (Acc) (EUR) +4.85% +2.60% szczegóły funduszu

*28 sierpnia 2017 r. – 28 września 2018 r. **28 września 2017 r. – 28 września 2018 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.08.2018 r. do 28.09.2018 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.08.2018r. do 28.09.2018r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.