EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2017

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2017Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Wrzesień wyraźnie stał pod znakiem funduszy inwestycyjnych surowcowych. W dużej mierze wzrosty dotyczyły pozycji związanych z energią, za którymi poszły też m.in. notowania spółek z giełdy rosyjskiej. Uzupełnieniem zestawienia są fundusze, które lokują kapitał na giełdach europejskich. Stopy zwrotu wyrażone są w złotówkach, na co wpływ ma też ostatnie osłabienie się naszej waluty. Notowania ropy naftowej zaliczyły silne wzrosty we wrześniu, natomiast w ujęciu od początku roku są dalej ok 6,5 % na minusie. Efektem rosnących surowców jest wzrost cen na poziomie konsumentów. Dla przypomnienia ostatni odczyt inflacji w Polsce wypadł na poziomie 2,2%. Warto o tym pamiętać, analizując oprocentowanie lokat czy wyniki funduszy, bo o tyle mniej więcej spadła wartość nabywcza każdych 100 PLN w ostatnim roku.

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2017 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu wrzesień 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Caspar Akcji Europejskich A +10.02% +41.40% szczegóły funduszu
Quercus Rosja +9.25% +24.54% szczegóły funduszu
Esaliens Globalnych Zasobów +9.19% +8.16% szczegóły funduszu
Esaliens Okazji Rynkowych +8.38% +13.37% szczegóły funduszu
Allianz Małych Spółek Europejskich +7.55% +11.78% szczegóły funduszu

*29 sierpnia 2017 – 29 września 2017, **29 września 2016 – 29 września 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2017 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu wrzesień 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy Fund A (Acc) (EUR) +17.06% -7.90% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Energy Fund A2 (Acc) (EUR) +14.42% -4.09% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR) +12.15% -6.07% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Global Industrials Fund A (Dis) (EUR) +8.16% +7.53% szczegóły funduszu
FTIF Franklin European Growth Fund A (Acc) Hdg (USD) +7.77% +13.87% szczegóły funduszu

*29 sierpnia 2017 – 29 września 2017, **29 września 2016 – 29 września 2017

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.08.2017r. do 29.09.2017r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.08.2017r. do 29.09.2017r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.